Kategorier
Nyhed Projekter

IBOS udbreder ekkolokalisering som metode

Fingre knipser – klips, klips – tungen klikker – Klik, klik. Det er lydene som danske, polske og litauiske O&M instruktører går rundt og laver med bind for øjnene i Warszawas gader. Målet er via ekkolokation at fremstille auditive indre billeder af ens omgivelser.  De fleste har hørt om ekkolokation, som måden flagermus navigerer i mørke fordi de ikke kan se. Blandt mennesker med nedsat syn er kendskabet endnu ikke så stort.

BOS er sammen med Kommunikationscenteret Region Hovedstaden gået ind i et toårigt EU-projekt om ekkolokalisering. Det er O&M-instruktørerne Gitte Haldbæk og Lone Dyekjær, der underviser deltagerne i metoden. Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til pædagogiske metoder til brug ved undervisning i ekkolokation. Ekkolokation er en særlig orienteringsmetode for personer med synsnedsættelse, en metode, hvor man lærer at navigere og orientere sig efter ekkoet fra de lyde vi producerer. Metoden skal i fremtiden supplere den eksisterende mobilityundervisning, som er undervisning i at færdes sikkert.

IBOS i Warszawa

Dette er projektets tredje træningssession, og deltagerne bliver gradvist mere trænede. De øver sig b.la. i at høre, hvordan refleksioner fra lyde er forskellig afhængigt af, om man står ved en træ-, glas- eller betonflade. Metoden vil i fremtiden være et godt supplement ved ruteindlæring for personer med nedsat syn. Det vil give mulighed for at lære at høre kendemærker på sin vej, som ikke kan aflæses i underlaget, som man mærker med mobilitystokken. 

Målgruppen for projektet er synsfagligt uddannede orienterings- og mobilityinstruktører. Projektet indeholder undervisning og træning med instruktører fra Polen og Litauen med henblik på at udarbejde et europæisk kompendium med udgangspunkt i indbyrdes erfaringer på området. Kompendiet skal bruges som en guide for, hvordan man kan træne mennesker med synshandicap i ekkolokation med det formål at målgruppen kan opnå et selvstændigt og inkluderende liv.

Efter endt projektperiode og med udgangspunkt i resultaterne fra projektet er ønsket, foruden at udvikle et kompendium og curriculum med træningsøvelser, at udvikle flere kompetencer i forhold til praksis på området.

Fakta

  • EchoProVIP er et EU projekt sponseret af Erasmus+.
  • Projektet ledes af Anna Rozborska, FIRR, Polen.
  • Projektet varer fra dec. 2017 – 2019.  De tre træningssessioner er afholdt i Hellerup, Kaunas og Warszawa
  • I projektet udvikles et teoretisk kompendium og et curriculum om ekkolokalisering, samt anbefalinger i, hvordan man kan integrere undervisning i ekkolokalisation som metode i den almindelige uddannelse af O&M-instruktører i de deltagende lande.
  • Vil du høre mere om projektet kontakt Projektleder Dorthe Marie Degn på AB8E@kk.dk