Kategorier
Nyhed

Marie Fasmer bliver ny centerchef på IBOS

Konstitueret centerchef hos IBOS, Instituttet for Blinde og Svagsynede, Marie Fasmer, er udnævnt til IBOS’ centerchef fra 1. oktober 2021. Hun vil blandt andet have fokus på dokumentation, dialog med aktører og at IBOS er en vigtig samarbejdspartner på synsområdet lokalt, nationalt og internationalt.

Det er et velkendt ansigt, der nu sætter sig i stolen som IBOS’ nye centerchef. Marie Fasmer har været en del af IBOS de sidste 10 år. De seneste 4 år var hun leder af IBOS’ rådgivning, indtil hun i november 2020 blev konstitueret centerchef.  

Marie Fasmer er et godt match til stillingen som centerchef, mener borgercenterchef i Københavns Kommune, Jan Quist, og han ser frem til samarbejdet. 

– Jeg er rigtig glad for, at vi har fået en dygtig leder til at fortætte, og samtidig en som kender IBOS indefra. Marie Fasmer vil kunne tage ansvar og styring på udviklingen af IBOS’ landsdækkende aktiviteter. Jeg glæder mig meget til det fortsatte samarbejde med Marie, bestyrelsen og IBOS. Både om styrkelsen af IBOS’ indsatser og samarbejdet mellem Danmarks største handicapområde og IBOS som kommunalt tilbud med landsdækkende aktiviteter, siger Jan Quist, Borgercenterchef i Københavns Kommune 

Styrket fokus på dokumentation og samarbejde

Også Marie Fasmer glæder sig over ansættelsen og ser frem til at fortsætte arbejdet – nu som centerchef. 

– Jeg er enormt stolt over at få lov til fortsat at stå i spidsen for et hus med så dedikerede og dygtige medarbejdere. IBOS er den største landsdækkende spiller på synsområdet, og vi er ansvarlige for at sikre, at den mest specialiserede viden om syn løbende udvikles og er tilgængelig for alle landets kommuner. Og jeg ser frem til, at vi kan prioritere vores kræfter i forhold til at sikre, at den mest specialiserede viden om syn holdes levende og tages i brug lokalt, fortæller Marie Fasmer og fortsætter:

– IBOS vil have et styrket fokus på dokumentation af hvilke indsatser, der virker og sikring af fortsatte dynamiske samarbejder med de lokale kommunikationscentre, landets kommuner og andre relevante aktører. Viden på synsområdet udvikles i praksismiljøer, og jeg ser det som afgørende at insistere på dette fine kryds i en stadigt mere akademiseret virkelighed. Målgruppen vi arbejder for, er lige så lille, som den er bred. Derfor er det både kompliceret at formidle og en helt fantastisk guldgrube af muligheder for at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. Det ser jeg, som en af IBOS’ fineste styrker, som vi med stolthed skal holde fast i og dele ud af.

IBOS i fremtiden

IBOS skal i fremtiden være et selvstændigt institut i Københavns Kommune og vil fortsætte med at arbejde benhårdt med at bidrage til en verden, hvor der er lige adgang til fællesskab, uddannelse, job og et godt liv for alle. Marie Fasmer fortæller, hvor hun ser IBOS om et år og 10 år:

– Om et år skal vi gerne være i mål med et nyt format for, hvordan vi holder dialogen levende med aktørerne på synsområdet. Det er afgørende for IBOS, at vi løbende tager pulsen på, hvad der er behov for og hvad der efterspørges. På baggrund af dialog med brugerorganisationerne her i efteråret tegner der sig allerede fede ideer til et nyt format, som jeg forventer mig meget af. Om 10 år ser jeg IBOS i endnu højere grad end i dag være go-to aktør i forhold til at agere det specialiserede bindeled, der sikrer, at borgere lykkes. Og selvfølgelig, at IBOS er garant for samlet viden om målgruppen, metoder og indsatser og udgør en vigtig samarbejdspartner på synsområdet lokalt, nationalt og internationalt.

Kort om Marie Fasmer

  • Marie Fasmer er 41 år og har en diplomuddannelse i ledelse fra Københavns Professionshøjskole og en kandidat i pædagogik og psykologi fra RUC
  • Privat bor Marie Fasmer på Frederiksberg sammen med sin mand Claus, deres to børn og en hund.

Tilbage til nyhedsoversigt