Kategorier
Kalender Ung

Kom til idé-workshop den 10 februar 2022. Vi har brug for netop dig, dig imellem 16-36!

Du er ung, imellem 16-36 år, og har en synsnedsættelse. Du ved, hvad unge har brug for – og derfor er dine inputs vigtige for IBOS! Hvad tænker du om IBOS? Ville du ønske, at IBOS gjorde mere eller andet? Har IBOS gjort en forskel for dig i en positiv eller negativ retning? Så fortæl os om det, og vær med til at skabe det IBOS, som du har brug for nu og i fremtiden.  

Hvorfor

IBOS er nysgerrige på unges tidligere oplevelser med IBOS. Vi ønsker inputs til, hvad og hvordan vi kan udvikle og gøre vores indsatser og tilbud til unge bedre og mere relevante – og blive til et go-to-sted – i fremtiden. Derfor afholder IBOS to workshops om unges behov og forventninger til IBOS i fremtiden, planlagt i dialog med DBSU.

Et af IBOS’ formål er at give viden, støtte og rådgivning. IBOS skal – sammen med andre aktører -støtte og styrke unge med synshandicap, så det manglende syn ikke står i vejen for uddannelse, job, fritidsaktiviteter og fællesskaber. Vores erfaring er, at mange har oplevet IBOS som afgørende for at kunne tage del i samfundets fællesskaber på lige fod med seende. Andre oplever, at IBOS kommer til at spænde ben for fremtidsdrømme. Vi ønsker at bruge jeres oplevelser, når vi i fremtiden planlægger kurser for unge.

Hvad

Vi inviterer alle unge med synsnedsættelse imellem 16-36 år til en workshop af tre timers varighed om fremtidens IBOS for unge. Uanset om du har været i et længere forløb, blot har modtaget en startpakke eller lige nu er på IBOS, er vi nysgerrige på at høre om dine erfaringer – både de gode og dårlige. 

Facilitator fra Implement Consulting Group

Facilitator på begge dage er Tina Hjulmann Meldgaard fra Implement Consulting Group. Tina har stor erfaring i at skabe de rette, trygge rammer til at tale om svære emner, hvor man både kan få luft for frustrationer, fortælle hvad der har virket og se fremad. For at skabe et rum, hvor det føles trygt og rart at tale frit og ærligt, så er workshoppen de unges rum, og IBOS’ fagmedarbejdere og ledere deltager ikke.  

Konstruktiv dialog til workshoppen

Det er vigtigt, at vi ikke fordyber os i enkeltsager på dagene. Vi kommer til at sætte fokus på IBOS’ generelle tilbud til unge – og vi forventer, at vi i fællesskab tænker fremad og har et fælles mål om at skabe det bedst mulige IBOS for unge. Som resultat af workshopen produceres en video med gode råd fra deltagerne til IBOS.

Hvad får du ud af det som deltager? 

Du er med til at præge fremtidens tilbud til unge på IBOS og kan være med til at udvikle nye idéer og initiativer, som du og andre unge i fremtiden vil få glæde af. Og du mødes med andre unge til en dynamisk og professionelt tilrettelagte workshops og efterfølgende hygge og aftensmad.

Det praktiske:

Målgruppe 

Unge med synsnedsættelse imellem 16-36 år, der ønsker at bidrage aktivt og konstruktivt med feedback og idéer.    

Tid og sted  

Workshopen foregår den 10. februar 2022 fra kl. 16.00 – 19.00 med efterfølgende aftensmad.  

Det afholdes på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

Praktisk info om lokale m.m. følger efter tilmeldingen. Hvis du ikke kommer fra Sjælland, men alligevel ønsker at deltage, så er det muligt at lytte med og komme med inputs via Microsoft Teams. Dog med lettere begrænsede muligheder for at indgå i alle snakke og øvelser. 

Tilmelding 

Tilmeld dig via dette link senest torsdag den 20. januar kl. 12.00.

Tilbage til Nyhedsoversigten