Kategorier
Aktiviteter Nyhed Projekter

Sociale og kulturelle aktiviteter skal give trivsel og livsglæde

Borgere på IBOS kan se frem til flere sociale og kulturelle aktiviteter. Derfor søges der nu frivillige, der vil være med til at drive nye aktiviteter, som kan være alt fra gåture eller højtlæsning til en musikfestival. Målet er at skabe trivsel og større livsglæde.

IBOS har fået økonomisk støtte af TrygFonden til et frivillighedsprojekt. Projektet har fokus på, at mennesker, der har deres gang på IBOS, skal have mulighed for at få mere indhold i fritiden ved forskellige sociale og kulturelle aktiviteter. Derfor skal der udvikles og understøttes en frivillighedskultur, der kan drive aktiviteterne, og der skal skabes samarbejder med organisationer, kulturinstitutioner og lokalsamfund for at der kan bygges bro til fællesskaber i omverdenen.

Frivilligkoordinator skaber frivilligkultur på IBOS

Barbara Marie Mauritson er blevet ansat som frivilligkoordinator på projektet, hvor hun er tovholder og ansvarlig for at skabe en frivillighedskultur på IBOS.

– Det er svært for pædagogerne og andre ansatte at få tid til at danne og pleje en frivillighedsgruppe i deres normale arbejdsdag – for den er allerede fyldt med opgaver. Og frivillighed er jo en særlig størrelse. Frivillige er ikke forpligtet på samme måde, som ansatte er. Og det er vigtigt, at der bliver skabt nogle rammer og en kultur, hvor man som frivillig føler sig værdsat og velkommen. Og at man kan se en mening det frivillige arbejde. Det er der nogen, der skal sørge for. Og det er derfor, der er brug for en frivilligkoordinator, forklarer Barbara Marie Mauritson

Frivilligpleje er en vigtig del af at skabe et frivillignetværk og en god frivillighedskultur, pointerer Barbara Marie Mauritson:

– Det er vigtigt, at man føler, at man bliver anerkendt for den indsats, som man laver. At det ikke bare er gratis hænder. Det er en ressource, man skal pleje og give rammer, der gør, det giver mening at være frivillig.

Indhold i fritiden og brobygning til lokalsamfundet

Projektets fokus er på fællesskaber og aktiviteter for borgere på IBOS.

– Vi skal skabe fællesskaber og sætte nye aktiviteter i gang for at skabe indhold i fritiden for IBOS’ borgere. Måske især dem, der bor her, fordi de er her i eftermiddags- og aftentimerne. Men også dem, der tager kortere udrednings- og rehabiliteringsforløb. Måske også aktiviteter som andre med synshandicap kan deltage i, fortæller Barbara Marie Mauritson, og tilføjer hvad formålet med projektet er:

– Vi vil skabe større trivsel og livsglæde. Og mindske den isolationsfølelse, som nogen kan opleve. Udover aktiviteter på IBOS, så er tanken også at danne aktiviteter og fællesskaber på tværs i lokalområdet. Altså får man både mere indhold og man kan opleve større tilknytning til det omkringliggende samfund. Så jeg tænker også på projektet som en brobygning, siger Barbara Marie Mauritson

Hvor er projektet nu?

Det er ikke fastlagt, hvilke aktiviteter som borgerne kan forvente. Barbara Marie Mauritson skal til at interviewe borgere og medarbejdere for at blive klogere på, hvilke ønsker og behov der er. Selvom aktiviteterne ikke er fastlagt, så afslører Barbara Marie Mauritson dog et par af de aktiviteter, der har været på tale:

– Helt konkret, så er der et ønske om en musikfestival, som også er en af de ting, som vi arbejder med. Det kunne også være aktiviteter såsom gå- eller cykelture, bagning, spil, højtlæsning og lignende. Tanken er, det skal være fleksibelt og kunne rumme den natur, som frivilligt arbejde er. Nemlig, at man ikke kan regne med, at folk altid kan møde op. Derfor skal vi gerne have en gruppe af frivillige, som kan dække hinanden ved fravær. Så man ikke skal aflyse.

Barbara Marie Mauritson giver en status på, hvor projektet er nu og hvad der skal ske den kommende tid:

– Der er rigtig meget netværksarbejde, og vi er ved at danne en frivilliggruppe, der hedder ’Fritidsmakker’. Alle, der vil, kan blive frivillige. Det kan både være en faglig eller personlig motivation, så længe man har lyst til at lave sociale og kulturelle aktiviteter med borgerne. Og man har lyst til at afsætte to timer et par gange om måneden. Det er dog ikke fastlagt endnu.

De frivillige skal også have noget ud af det.

– Det er vigtigt, at de frivillige kan udvikle deres kompetencer, og de får oplæring og indblik i målgruppen, fx ledsageteknik. Ligesom der skal skabes rammer og en kultur, hvor de frivillige bliver en del af et fællesskab, siger Barbara Marie Mauritson

Få info om at være frivillig

Der er informationsaften om at være frivillig på IBOS mandag den 15. august kl. 18.30 til kl. 20.30 på Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1 i Hellerup. Her byder vi på en kop kaffe og lidt kage, mens vi fortæller. Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig IBOS’ informationsaften på kursussiden

Du kan også blive en del af Facebook-gruppen ‘Fritidsmakker’.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål så kontakt Barbara Marie Mauritson.

Ring på 21 16 85 96 eller send en mail til gy0r@kk.dk.

Foto af Barbara

Tilbage til nyhedsoversigten