Kategorier
Arbejdsmarked Kalender netværk Nyhed

Nyt netværk: Nedsat syn i erhverv

IBOS starter et landsdækkende online netværk op for mennesker med synsnedsættelse i arbejde. Vil du være med? Næste gang er den 12. juni – Tilmeld dig netværket her .

ET NYT NETVÆRK

Har du et synshandicap, og er du erhvervsaktiv? Kunne du tænke dig at møde andre i arbejde, der også har nedsat syn? Det oplever IBOS, at der er mange der ønsker, og derfor etablerer vi et nyt online landsdækkende netværk, som vil bestå af erhvervsaktive med synsned-sættelse, som ønsker et sted, hvor det er muligt at få og udveksle erfaringer i et fagligt og socialt netværk med andre.

BAGGRUND FOR IDÉEN

At sparre med andre og drage nytte af hinandens erfaring, særligt med ligesindede personer, er dokumenteret, som særdeles givende. Derfor vil IBOS sørge for, at der er et landsdækkende netværkstilbud.

FORMÅL MED NETVÆRK

Formålet med netværket vil være erfaringsudveksling og viden, som kan gavne i hverdagen.

Ved deltagelse får du:

  • adgang til synsprofessionelle, der både vil facilitere netværket og dele deres viden og erfaringer om arbejdsmarkedet og synshandicap.
  • udvekslet erfaringer med andre erhvervsaktive, som giver viden, der er brugbar i hverdagen.
  • viden om synshandicap og beskæftigelse.
  • drøftet udvalgte relevante emner
  • kontakter i hele landet.

SAMMEN KAN VI SKABE NY VIDEN

IBOS ønsker også at belyse og skabe viden om de forhold, udfordringer og problemer som man oplever i forbindelse med den daglige praksis på arbejdsmarkedet, og de løsninger, gode råd og muligheder, som ligeledes findes. For IBOS vil det betyde, at vi deler viden og samtidig opnår viden om målgruppens udfordringer til at nedbryde barrierer til gavn for alle.


VIL DU VÆRE MED?

Netværket er for mennesker med nedsat syn og blindhed, som er erhvervsaktive. Møder afholdes online via Microsoft teams 2 gange årligt i januar og juni i tidsrummet mellem 19 og 21. Tovholder på IBOS er Kim Bolby.

Tilmeld dig netværket, det slås op løbende på Tilmeldingssiden

RING OG HØR MERE

Kim Bolby 39 45 25 74 /f62e@kk.dk
Maj Bak Nielsen 39 45 23 05 / f62f@kk.dk