Kategorier
Arbejdsmarked Kalender Kursus til dig med nedsat syn Nyhed

Succesfuldt jobsøgningsprojekt bliver til nyt kursus

IBOS’ succesfulde projekt P.E.P, (Pre-Employment Program) et jobsøgningsforløb, som får mennesker med synshandicap i arbejde, lever nu videre på IBOS som et kursus, der hedder ‘På vej til arbejdsmarkedet’. Det afholdes første gang i maj 2022. Derudover er projektet igang med at hjælpe endnu flere handicapgrupper i job. IBOS’ dygtige undervisere arbejder med at videregive konceptet og viden om gennemførsel af forløbet til Sammenslutningen af Unge med Handicap – SUMH og en bredere handicapgruppe.

Simpelt, men effektfuldt

Jobsøgningsforløbet, P.E.P rustede mennesker med synshandicap til at søge og få job. Fokus i projektet var på kompetencer og udfordringer – kursisterne skulle både kunne kommunikere deres styrker, udfordringer og løsninger. Det gav de bedste muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdsgivere ansætter nemlig mennesker på baggrund af kompetencer, men samtidig skal man også kunne formidle hvilke udfordringer fx en synsnedsættelsen giver, med fokus på løsninger.
På P.E.P forløbet blev man altså både rustet til at lande et job, ligesom man blev klædt på til at kunne leve op til arbejdsmarkedets forventninger, til et godt samarbejde med kollegaer og til at få overblik over, hvad der skal til for at man trives i sit job.

Resultater fra projekt P.E.P

Overordnet kom størstedelen af deltagerne, i P.E.P., i arbejde i løbet af det første år. Ved projektafslutningen havde næsten to tredjedele af deltagerne fået et arbejde, og flertallet af de resterende var enten under uddannelse eller i gang med at blive afklaret ift. at få et job på særlige vilkår. Det vil sige at det er ca. en dobbelt så stor andel af deltagerne, der kommer i job, som i sammenligningsgruppen. Læs alle resultater i afslutningsrapporten: Projekt P.E.P.

Nyt kursus ‘På vej til arbejdsmarkedet’

Det nye kursus ‘På vej til arbejdsmarkedet’ er et gruppevejledningsforløb til personer med alvorlig synsnedsættelse eller blindhed, der er på vej i beskæftigelse, virksomhedspraktik, læreplads, studiejob eller lignende.

Forløbet har en positiv effekt på personer, der er i overgangen fra uddannelse til arbejde. Personer, som står udenfor arbejdsmarkedet lige nu eller har udfordringer ved at finde fodfæste. 

Du bliver præsenteret for en række mestringsredskaber, som giver dig succesoplevelser, bedre selvtillid, selvværd og tillid til dine handleevner: Så du kan opnå dine ønsker – uanset om det er på vej mod beskæftigelse, virksomhedspraktik, finde læreplads, studiejob eller i overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse.

Efter kurset er målet at deltagerne har

  • En plan for fremtiden
  • Fået en afklaring og kan se nye handlemuligheder
  • Fået, og lært at mestre redskaber, som begrænser virkningerne af deres synshandicap på vej imod arbejde, virksomhedspraktik, læreplads, studiejob og lignende

Fakta

Tilbage til nyhedsoversigt