Kategorier
Arbejdsmarked Kursus til dig med nedsat syn netværk Nyhed Ung

“Det kan være inspirerende at træffe valg, som er utraditionelle”

Efter i en lang årrække at have levet og arbejdet i USA, vendte 55-årige Anette hjem til Danmark. Men med et synshandicap hængte jobmulighederne ikke på træerne. Nu er hun dog klar til at indtage det danske arbejdsmarked med utraditionelle ideer og et åbent sind. Og det føler hun sig rustet til efter at have deltaget på det første online gruppevejledningsforløb ’På vej til arbejdsmarkedet,’ som IBOS netop har afholdt.

Jeg mødes med 55-årige Anette på Teams. I rygsækken har hun både joberfaring fra veterinærsektoren med dyrepleje på veterinærhospitaler og frivilligt arbejde med hjemløse hunde, fra specialpædagogikområdet og erfaring i undervisning i gymnastik, fitness, yoga og pilates for børn, voksne og ældre.

Trods sin store erfaring havde hun brug for hjælp til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Derfor har hun taget det online kursus, ’På vej til arbejdsmarkedet’ på IBOS. Et forløb, der udspringer af IBOS’ succesfulde jobsøgningsforløb P.E.P. (Pre-Employment Program), som ruster mennesker med synshandicap til at søge og få job.

Hjælp fra ’en gammel ven’ til at komme i job

”Hej, det er mig, der er Anette. Og ved siden af mig ligger nogle små poter,” siger Anette smilende, mens hun peger kameraet hen på en hund, der ligger og slapper af ved siden af hende.

”Det er min servicehund. En gadehund fra Spanien, som jeg selv har trænet og fået certificeret. Vi arbejder som besøgsfrivillige i psykiatrien på to afdelinger – en for yngre og en for ældre patienter. Vi skal faktisk derhen i dag, når vi er færdige med vores samtale,” fortsætter hun.

Anette har mange faglige interesser og frivilligt arbejde har været en stor passion gennem hele hendes arbejdsliv. Både i Danmark og USA.

”Jeg er permanent nysgerrig og det kan være inspirerende at træffe valg som er utraditionelle. Fx det, at bringe en hjemløs og mishandlet spansk hund til landet for at træne den som servicehund. Jeg synes, det er vigtigt, at have et åbent sind og erkende, at der er mange muligheder i livet – modsat at lukke af og være fastlåst i gamle mønstre. Sådan en tilgang til at arbejde med både mennesker og dyr, som har det svært, appellerer meget til mig,” fortæller Anette.

Efter 19 år i Oakland i Californien er Anette nu flyttet hjem til Danmark og skal ind på det danske arbejdsmarked.

”Man kan næsten sammenligne mit forhold til IBOS med et langt og lykkeligt ægteskab. Som at have en livslang god ven,” griner Anette.

”Jeg er født med et synshandicap og har derfor været forbundet med IBOS hele mit liv. Jeg føler, IBOS har en ekspertise, som ingen andre har – hverken i Danmark eller i udlandet. Og jeg tænkte, nu er jeg nået til et punkt i mit professionelle liv, hvor jeg har behov for at få hjælp fra nogle eksperter til at komme i fast arbejde. For jeg kommer ingen vegne lige nu. Uanset hvor meget jeg knokler for sagen. Da jeg kontaktede IBOS omkring en udredning, fik jeg kendskab til kurset og sprang til med det samme.”

Det var en god beslutning.

”Kurset har været en proces og en fantastisk udvikling fra dag et til den sidste. Det er som et puslespil, hvor alle brikkerne langsomt bliver lagt og til sidst giver fuld mening. Du lærer meget om dig selv og din situation – og hvilke muligheder du har for at få hjælp og støtte. Og folk bliver løftet. Ikke bare individuelt, men også kollektivt. Der er ingen af os, der er alene. Og det bliver vi gjort bevidste om på en meget fin og følsom måde,” fortæller Anette

Forklar, hvad du er for en fisk

Arbejdsgivere ansætter mennesker på baggrund af kompetencer. Og har man synshandicap, så er det vigtigt at formidle løsninger på de udfordringer, det kan give. Derfor har det online jobsøgningsforløb fokus på, at kursisterne skal kommunikere både styrker og udfordringer – og løsningerne på dem.

”Jeg føler mig meget bedre rustet til en jobsamtale nu end førhen. Alt skal krystalliseres og præsenteres kort og præcist. Der er ikke meget tid til hverken elevatortalen eller præsentation af funktionsnedsættelse og kompensationsstrategier. Det er en udfordring. Især for en som mig, der godt kan lide ord og levende beskrivelser. Du skal lære at økonomisere med dit ordvalg. Det var en meget vigtig del af kurset,” forklarer Anette og uddyber:

”Vi kursister ved, hvad det vil sige, at leve med et synshandicap og kan glemme, at folk der har et perfekt syn ingen referenceramme har for at forstå, hvad vi oplever. Vi tænker bare, det skal vi da nok klare. Men der kan sagtens være både kolleger og chefer, der står uforstående overfor hvad man er for en fisk. Derfor er god kommunikation altafgørende.”

Fællesskab er stærke sager

’På vej til arbejdsmarkedet’ er et online gruppevejledningsforløb, hvor deltagerne kan få gavn af hinanden.

”Fællesskabet med de andre kursister er stærke sager. Og det sætter sig i en. Det var en fin oplevelse og dejligt at se, at folk der måske havde svært ved nogle ting til at starte med voksede undervejs,” fortæller Anette

Det er ikke kun fællesskabet med de andre kursister, der har gjort indtryk, men også fællesskabet med underviserne.

”Jeg synes, det er utrolig vigtigt at understrege, hvor stor en betydning de to undervisere og alle deres fremragende gæstelærere har haft. For de er så medmenneskelige og de har en dejlig humor. Det er faktisk svært at sætte de rette ord på,” siger Anette og må holde en kort pause, før hun fortsætter:

”Det er mange forskellige skæbner, de skal håndtere. Det kræver utroligt meget af dem. Selvfølgelig har de nogle faglige håb, forventninger og mål hver dag, men oven i det, så har de overskud til at give os ni deltagere så meget – både individuelt og kollektivt. Det tager jeg virkelig hatten af for. Det kan man kun være taknemmelig for.”

Et fast kursus hos IBOS

Nu er ’På vej til arbejdsmarkedet’ blevet et fast kursus hos IBOS, som forventes at blive gennemført 1-2 gange om året. Underviser Lise Plagborg er meget tilfreds med det første forløb:

”Vi ønsker at klæde deltagerne på, så de er rustet til mødet med beskæftigelsessystemet og arbejdsgiverne. Og det første forløb har været forrygende. Deltagerne har gået ind i opgaverne og knoklet for at finde ud af, hvad der skal til for at præsentere sig bedst for arbejdsgiverne. For det er arbejdsgivernes uvidenhed om syn, der er den største barriere for at få et job. Så vi prøver virkelig at klæde dem på til at præsentere sig selv og formidle den nødvendige viden om syn. Og det har de gjort godt. Uanset om det er en deltager – som den yngste – på 18 år eller som den ældste på knap 60 år, så var de sindssygt dygtige på hver deres måde.”

Fakta

  • Det nye kursus ‘På vej til arbejdsmarkedet’ er et gruppevejledningsforløb til personer med alvorlig synsnedsættelse eller blindhed, der er på vej i beskæftigelse, virksomhedspraktik, læreplads, studiejob eller lignende. 
  • Det er gratis.
  • Det består af 10 sammenhængende kursusdage.
  • Man bliver præsenteret for en række mestringsredskaber, som giver succesoplevelser, bedre selvtillid, selvværd og tillid til handleevner.
  • Efter kurset har deltagerne: En plan for fremtiden, fået en afklaring og kan se nye handlemuligheder, fået og lært at mestre redskaber, som begrænser virkningerne af deres synshandicap på vej imod arbejde, virksomhedspraktik, læreplads, studiejob og lignende.
  • Kontaktperson: Lise Plagborg, AB9R@kk.dk

Tilbage til nyhedsoversigt