Kategorier
Nyhed Projekter

Gymnastik i blinde: ”Gymnastik er et fantastisk redskab”

Bøj, stræk. Et nyt gymnastikhold – og et nyt samarbejde mellem IBOS og gymnastikforeningen Krumspring – har set dagens lys. Projektet har fokus på socialt samvær og bevægelsesglæde. Gymnastikinstruktørerne håber, det kan blive et fast tilbud.

Unge og voksne fra unge- og aktivitetsgruppen på IBOS er hoppet i træningstøjet. Det er nemlig første undervisningsgang på et nyt gymnastikhold på IBOS. To gymnastikinstruktører, Niels Westengaard og Sebastian Trautner, står for undervisningen. De har begge en bachelor i idræt og fysisk aktivitet fra Københavns Universitet.  

”Gymnastik er et fantastisk redskab. Både i forhold til at skabe sociale muligheder og fysisk aktivitet. Og så er det vigtigt at have mulighed for at gå til noget. At man kan sige, ’Jeg går til gymnastik hver onsdag.’ Det er med til, at man føler sig mere normalt fungerende,” fortæller Sebastian Trautner

Projektet, som hedder ’Gymnastik i blinde’, løber over de næste 8 uger og er et samarbejde mellem IBOS og Krumspring, som er Danmarks største gymnastikforening for børn og unge med over 4.000 medlemmer og 90 instruktører.

”Kan det ende med, de får modet til at lave små flik-flakker?”

IBOS har givet de to gymnastikinstruktører undervisning i ledsageteknik og indblik i, hvad de kan forvente i forhold til at undervise mennesker med synshandicap i fysisk aktivitet:

”Vi har gjort os flere overvejelser i forhold til at tilpasse undervisningen. Fx undgå elementer som kræver et stort visuelt arbejde. Vi har også tænkt over undervisningsformen. Fx energiniveau og tempo i informationerne. Vi kan begge godt snakke lidt hurtigt og have en god fart på. Vi skal selvfølgelig vise noget energi og tempo, men det skal justeres. Og så arbejder vi med at tage mere fysisk kontakt og ledsagelse. Ellers er vi fuldstændig de samme undervisere, som vi plejer,” siger Sebastian Trautner, og Niels Westengaard tilføjer:

”Fundamentet er, at vi skal skabe tillid og tryghed. Vi skal skabe et bånd mellem deltagerne og os. Det sociale samvær kommer også til at være en del af fundamentet. Nok det største output. Det kan være svært at arbejde i en gruppe, men det giver netop mulighed for at skabe nogle relationer på de her små hold. At lære folk bedre at kende, snakke og joke. Og så er der naturligvis fokus på fysiske kompetencer. Tanken er jo også, at vi skal arbejde med gymnastikken. Fx med hop, balance og andet. Kan det fx ende med, de får modet til at lave små flik-flakker? Så vi er da spændte på, hvordan det hele kommer til at fungere. Hvor godt kan de oversætte, det vi siger til deres krop.”

”Vi ønsker at skabe glæde”

Hvad projektet munder ud i, det ved vi om 8 uger. Niels Westengaard fortæller, hvad deres håb er:

”Det vi håber mest på, det er, at undervisningen bliver et positivt indslag i deres hverdag. Vi ønsker at skabe glæde. Social glæde og bevægelsesglæde. Og at alle får hygget sig i gruppen. Fokus skal være på, at vi er en gruppe, der går til gymnastik sammen. Mere end det er en gruppe, der går til en handicapaktivitet. Og vi håber, det kan ende med, det kan blive et fast tilbud.”

Billeder fra den første undervisningsdag

Om projektet

  • Projekt ’Gymnastik i blinde’ er et pilotprojekt, der løber over 8 uger.
  • IBOS stiller med personale, sparring og ledsageteknik og Krumspring har fundraiset til at kunne stille op med instruktører og redskaber og lokaler.
  • Håbet er, at der på baggrund af pilotprojektet kan blive skabt et permanent gymnastiktilbud.