Kategorier
Dokumentation Nyhed

Ny undersøgelse: Der er et overset potentiale i blinde hænder på arbejdsmarkedet


Der har aldrig været så mange mennesker i arbejde i Danmark som nu. Arbejdsmarkedet tørster efter hænder. Det til trods har over halvdelen af alle med blindhed og nedsat syn mellem 16 og 64 år ikke en uddannelse, der giver kompetencer til arbejdsmarkedet. For befolkningen som helhed er det tilsvarende tal kun en ud af tre. Dobbelt så mange 30-34-årige med synshandicap starter deres karriere uden uddannelse bortset fra grundskole eller gymnasium.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at det i langt højere grad er nødvendigt for personer med synshandicap at have en uddannelse end for befolkningen generelt, hvis man skal have en chance på arbejdsmarkedet. Det er mindre end en tredjedel af de personer, der både har et synshandicap og er ufaglærte, som er i beskæftigelse.

Modsat befolkningen som helhed er en kortere uddannelse ikke tilstrækkeligt til at give gode beskæftigelsesmuligheder for personer med nedsat syn eller blindhed.

“Der er et overset potentiale i mennesker med synshandicap på arbejdsmarkedet. Jeg synes, at tallene peger på, der er behov for en indsats for, at børn og unge med synshandicap klædes bedre på til at få en uddannelse. Og at vi sammen skaber et mere rummeligt arbejdsmarkedet,” siger Isak Kornerup Houe, dokumentationsmedarbejder på Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS.

Men hvordan kan vi ændre denne virkelighed?

“Der er behov for en sammenhængende indsats. Unge skal have mulighed for at få støtte og vejledning, og de rette hjælpemidler og synskompenserende strategier. Det er afgørende, at der i skolehverdagen er indtænkt specialiseret faglighed, der kan hjælpe eleverne med at finde og skabe de relevante løsninger. Mennesker med synshandicap er forskellige – og har forskellige behov. Hjælpemidler og kompenserende strategier er ikke nok for at gennemføre en uddannelse. Det er også vigtigt, at uddannelsesstederne er åbne for, at deres studerende har forskellige behov. Vi skal sikre, der ikke er strukturelle forhold, der forhindrer, at man kan gennemføre en uddannelse. Fx ved kompensation til eksamenen. Her er det vigtigt, at der laves en individuel vurdering af, hvad den enkelte har brug for, for at blive kompenseret tilstrækkeligt,” forklarer IBOS’ centerchef, Marie Fasmer.

IBOS deler viden og vejleder både uddannelsessteder og arbejdspladser.
”Vi tilbyder en lang række kurser og uddannelse, fx kurser til SPS-vejledere. Derudover kan uddannelsessteder og arbejdsgivere altid hente viden og vejledning hos IBOS, hvis de mangler viden om synshandicap – både i forhold til generel vejledning, og i konkrete situationer, hvor vi gerne tager ud til uddannelsesstedet eller arbejdspladsen,” fortæller Marier Fasmer.

Om undersøgelsen

Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS har lavet undersøgelsen i samarbejde med Danmarks Statistik, Dansk Blindesamfund og Nota (bibliotek for personer med syns- og læsehandicap). Disse statistikker giver for første gang statistisk viden, der er repræsentative for hele gruppen af personer med nedsat syn.

Undersøgelsen bygger på registeroplysninger fra Danmarks Statistik med over 14.000 blinde og svagsynede, som er identificeret ved hjælp af CPR-numre fra Dansk Blindesamfund og Nota. Dette giver et dækkende billede af hele gruppen af personer både med blindhed og svagsyn.

Undersøgelsens resultater bygger på registerbaseret arbejdsmarkedsstatistik.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil læse et notat om undersøgelsen, så kontakt dokumentationsmedarbejder Isak Kornerup Houe på isak.kornerup.houe@kk.dk eller 51 80 52 40.