For virksomheder og organisationer

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS har flere relevante tilbud til private og offentlige organisationer. Vi underviser i digital tilgængelighed, laver partnerskaber, projekter og ikke mindst yder støtte til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte mennesker med synsnedsættelse. Scroll ned og læs mere.

Partnerskab med IBOS

Kunne du tænke dig at samarbejde med IBOS om et projekt? IBOS er altid interesseret i at indgå i partnerskaber, der bidrager til at skabe lige adgang til samfundet for mennesker med synsnedsættelse. Vi er i gang med flere projekter med forskellige partnere, fx Københavns Universitet, Herlev hospital, SUMH og Danmarks Tekniske Universitet.  

Se listen med IBOS’ projekter og partnerskaber

Kontakt os

Benedikte Luggin
Projekt- og udviklingsmedarbejder
j71n@kk.dk
24 23 29 52

Dorthe Marie Degn
Udviklings- og projektkonsulent
ab8e@kk.dk
39 45 23 58

Er du arbejdsgiver?

Ønsker du at fastholde eller ansætte en medarbejder med synshandicap?

Rådgivning ved ansættelse

Ønsker du at ansætte en medarbejder med nedsat syn, har brug for at føle dig tryg og få hjælp til at få styr på kompenserende hjælpemidler, så står IBOS til rådighed. Vi kan hjælpe i hele forløbet – fra udredning af behov og bestilling af hjælpemidler til etablering af arbejdsplads og afstemme arbejdsopgaver.

Fastholdelse af job

Har du en medarbejder, der har eller er ved at få et synshandicap? Fortæl din medarbejder eller kollega, at vi kan hjælpe med at fastholde dem i job. IBOS har to omkostningsfrie forløb kaldet syn & beskæftigelse. Begge er rådgivnings- og udredningsforløb, der over to dage hjælper med at udrede synshandicappet med henblik på at kunne bevare eller få tilknytning til arbejdsmarkedet. Udredningsforløbet kan søges via. jobcenteret af medarbejderen.

Har du spørgsmål kontakt vores arbejdsmarkedskonsulenter Lise Plagborg eller Kim Bolby


Hjælp til digital tilgængelighed

Vi bliver mere og mere digitale, både i vores arbejds- og privatliv. Det betyder, at det er vigtigt at have fokus på digital tilgængelighed. Derfor er det også et krav, at offentlige myndigheders hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige.

IBOS kan hjælpe jer med at skabe løsninger, der har brugerne i fokus, er teknisk tilgængelig og samtidigt logiske, intuitive og læsevenlige, uanset om brugerne anvender hjælpemidler eller ej. IBOS er specialiseret i mennesker med nedsat syn, deres værktøjer, hjælpemidler og problematikker, men vi har samtidig fokus på alle borgergrupper i tilgængelighedsdirektivet og laver løsninger, der tilgodeser alle behov. 

Læs mere og se vores tilbud vedrørende digital tilgængelighed nedenfor.

IBOS er eksperter i digital tilgængelighed

På IBOS er vi eksperter i digital tilgængelighed. Vi har både erfaring på et overordnet niveau og på brugerniveau.

Overordnet niveau: Vi kender love, regler og standarder.  

Brugerniveau: Vi har fokus på alle brugergrupper med behov i vores arbejde med tilgængelighed. Og derudover har vi som bonus erfaringer med de værktøjer, som mennesker med synsnedsættelser anvender i hverdagen og i arbejdslivet, som giver indblik i virksomhedernes digitale udfordringer.  

Det gør, at vi har et unikt billede af, hvordan digital tilgængelighed påvirker mange mennesker, og hvordan man kan arbejde med at øge den digitale tilgængelighed.

Mini-webinarer om digital tilgængelighed

Vil du lære mere om digital tilgængelighed, så kan du deltag i vores gratis mini-webinarer om digital tilgængelighed på Microsoft Teams Den sidste torsdag i hver måned kl. 9.30 – 10.00.

Emnerne varierer, men du vil få indblik i, viden om, og konkrete tips til, hvordan du tjekker og forbedrer tilgængeligheden på hjemmesider, i apps, og dokumenter.

Den 25 august: Lær at teste apps med VoiceOver

Se hele webinarrækken på dette link


Optagelser fra webinarer om digital tilgængelighed

Gik du glip af vores webinar, se optagelserne fra vores seneste webinarer nedenfor.

Nyeste webinar Typografier og Layout på websider

Se alle tilgængelighedswebinarer fra 2022

Kurser og tilbud

Mangler din organisation viden om et bestemt emne?

IBOS udvikler kurser, oplæg og workshops inden for områderne digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion, kompenserende teknologier og meget mere.

Her er lidt inspiration til, hvad vi kan tilbyde.

 • Lej din egen specialist – en halv eller hel dag
  Book vores specialist til at on-site-teste jeres løsninger – med skærmlæser og/eller forstørrelse. 
 • Få rådgivning i at skrive og udarbejde en tilgængelighedserklæring
  Det er et lovkrav at alle offentlige organisationer skal have en tilgængelighedserklæring på deres hjemmesider pr. 23.9.2020.
 • Digital tilgængelighed generelt
 • Tilgængelighedsrapport
  Vi kan levere en analyse, struktureret ud fra WCAG 2.1 i overskuelige punkter, så det er nemt for dig at arbejde videre og udbedre fejlene.
 • Tilgængelighed i brugerhøjde
  Få kendskab til de værktøjer og programmer mennesker med synsvanskeligheder bruger på hjemmesider og til at læse dokumenter, fx forskellige svagsynsprogrammer, skærmlæsere og punktapparater.
 • Lær selv at teste det mest basale med en skærmlæser
  Få indblik i en håndfuld genvejstaster, så du selv kan teste det basale med NVDA-skærmlæseren.