For virksomheder og organisationer

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS har flere relevante tilbud til private og offentlige organisationer. Vi underviser i digital tilgængelighed, laver partnerskaber, projekter og ikke mindst yder støtte til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte mennesker med synsnedsættelse. Scroll ned og læs mere.

Partnerskab med IBOS

Kunne du tænke dig at samarbejde med IBOS om et projekt? IBOS er altid interesseret i at indgå i partnerskaber, der bidrager til at skabe lige adgang til samfundet for mennesker med synsnedsættelse. Vi er i gang med flere projekter med forskellige partnere, fx Københavns Universitet, Herlev hospital, SUMH og Danmarks Tekniske Universitet.  

Se listen med IBOS’ projekter og partnerskaber

Kontakt os

Benedikte Luggin
Projekt- og udviklingsmedarbejder
j71n@kk.dk
24 23 29 52

Dorthe Marie Degn
Udviklings- og projektkonsulent
ab8e@kk.dk
39 45 23 58

Er du arbejdsgiver?

Ønsker du at fastholde eller ansætte en medarbejder med synshandicap?

Rådgivning ved ansættelse

Ønsker du at ansætte en medarbejder med nedsat syn, har brug for at føle dig tryg og få hjælp til at få styr på kompenserende hjælpemidler, så står IBOS til rådighed. Vi kan hjælpe i hele forløbet – fra udredning af behov og bestilling af hjælpemidler til etablering af arbejdsplads og afstemme arbejdsopgaver.

Fastholdelse af job

Har du en medarbejder, der har eller er ved at få et synshandicap? Fortæl din medarbejder eller kollega, at vi kan hjælpe med at fastholde dem i job. IBOS har to omkostningsfrie forløb kaldet syn & beskæftigelse. Begge er rådgivnings- og udredningsforløb, der over to dage hjælper med at udrede synshandicappet med henblik på at kunne bevare eller få tilknytning til arbejdsmarkedet. Udredningsforløbet kan søges via. jobcenteret af medarbejderen.


Hjælp til digital tilgængelighed

Vi bliver mere og mere digitale, både i vores arbejds- og privatliv. Det betyder, at det er vigtigt at have fokus på digital tilgængelighed. Derfor er det også et krav, at offentlige myndigheders hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige.

IBOS kan hjælpe jer med at skabe løsninger, der har brugerne i fokus, er teknisk tilgængelig og samtidigt logiske, intuitive og læsevenlige, uanset om brugerne anvender hjælpemidler eller ej. IBOS er specialiseret i mennesker med nedsat syn, deres værktøjer, hjælpemidler og problematikker, men vi har samtidig fokus på alle borgergrupper i tilgængelighedsdirektivet og laver løsninger, der tilgodeser alle behov. 

Læs mere og se vores tilbud vedrørende digital tilgængelighed nedenfor.