Digital tilgængelighed

Hjælp til digital tilgængelighed

Vi bliver mere og mere digitale, både i vores arbejds- og privatliv. Det betyder, at det er vigtigt at have fokus på digital tilgængelighed. Derfor er det også et krav, at offentlige myndigheders hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige.

IBOS kan hjælpe jer med at skabe løsninger, der har brugerne i fokus, er teknisk tilgængelig og samtidigt logiske, intuitive og læsevenlige, uanset om brugerne anvender hjælpemidler eller ej. IBOS er specialiseret i mennesker med nedsat syn, deres værktøjer, hjælpemidler og problematikker, men vi har samtidig fokus på alle borgergrupper i tilgængelighedsdirektivet og laver løsninger, der tilgodeser alle behov. 

Læs mere og se vores tilbud vedrørende digital tilgængelighed nedenfor.

IBOS er eksperter i digital tilgængelighed

På IBOS er vi eksperter i digital tilgængelighed. Vi har både erfaring på et overordnet niveau og på brugerniveau.

Overordnet niveau: Vi kender love, regler og standarder fx WCAG, EN 301 549.

Brugerniveau: Vi har fokus på alle brugergrupper med behov i vores arbejde med tilgængelighed. Og derudover har vi som bonus erfaringer med de værktøjer, som mennesker med synsnedsættelser anvender i hverdagen og i arbejdslivet, som giver indblik i virksomhedernes digitale udfordringer.  

Det gør, at vi har et unikt billede af, hvordan digital tilgængelighed påvirker mange mennesker, og hvordan man kan arbejde med at øge den digitale tilgængelighed.

Mini-webinarer om digital tilgængelighed

Vil du lære mere om digital tilgængelighed, så kan du deltag i vores gratis mini-webinarer om digital tilgængelighed på Microsoft Teams Den sidste torsdag i hver måned kl. 9.30 – 10.00.

Emnerne varierer, men du vil få indblik i, viden om, og konkrete tips til, hvordan du tjekker og forbedrer tilgængeligheden på hjemmesider, i apps, og dokumenter. Det er gratis at deltage. Bemærk at videoer endnu ikke er tekstet, det er på vej.

Se hele webinarrækken og tilmeld dig her

Se eller gense alle webinarer om tilgængelighed

I maj måned kiggede vi på tilgængelige tabeller.

Værktøjer til øget tilgængelighed i browseren
Tilgængelighed for webredaktører
Tidsbaserede medier – Lyd og billede
Kort intro til tilgængelighed og PDF-dokumenter
Tilgængelige Word-dokumenter
Eksempler på hvordan tilgængeligheden booster effektivitet for alle
Navigation med skærmlæser
Tekstuelle alternativer: Links og billeder. 
Tilgængelighedserklæringer
Kontrast i foto, farver og tekst
Tjek selv din hjemme side – automatiske værktøjer
Lær at teste apps med VoiceOver

Kurser og tilbud

Mangler din organisation viden om et bestemt emne?

IBOS udvikler kurser, oplæg og workshops inden for områderne digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion, kompenserende teknologier og meget mere.

Her er lidt inspiration til, hvad vi kan tilbyde.

 • Vi rådgiver om Digital tilgængelighed
  Har du et problem med digital tilgængelighed, så tøv ikke med at ringe.
 • Få rådgivning i at skrive og udarbejde en tilgængelighedserklæring
  Det er et lovkrav at alle offentlige organisationer skal have en tilgængelighedserklæring på deres hjemmesider pr. 23.9.2020.
 • Tilgængelighed i brugerhøjde
  Få kendskab til de værktøjer og programmer mennesker med synsvanskeligheder bruger på hjemmesider og til at læse dokumenter, fx forskellige svagsynsprogrammer, skærmlæsere og punktapparater.
 • Lær selv at teste det mest basale med en skærmlæser
  Få indblik i en håndfuld genvejstaster, så du selv kan teste det basale med NVDA-skærmlæseren.
 • Vi tester gerne din løsning!

Kontakt IBOS og hør mere om mulighederne