Uddannelsestilbud

illustration af citationstegn i taleboble

Lige adgang til uddannelse er et af IBOS’ specialiserede områder. IBOS har en studievejledning, du altid kan ringe til på 39 45 25 45.

Til dig med nedsat syn

Tegning af computer med kvinde med studenterhue på skærmen.

Kurset Studiestart

Der afholdes hvert år i august kursusdage for dig, der skal starte på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hvis du har brug for en it-startpakke og har fået en SPS-bevilling, så vil du få den udleveret her.

Læs mere om kurset Studiestart (startpakkedage)

Tilmeld dig Studiestart på kursus-siden (Tilmelding åbner i april)

Tegning af student på mobilen og tre der kigger på mobilen

Nyt perspektiv på uddannelse

Bliv henvist til et studievejledningsforløb på 13 uger (2-5 timer/uge). Det er for dig med nedsat syn (over 16 år), der på sigt vil starte på en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Du bliver udredt og får afklaret hvilke hjælpemidler, færdigheder og støttebehov, du har brug for. Det kan både foregå ved fysisk fremmøde, telefonisk eller på skype.

Læs mere om Nyt perspektiv på uddannelse her

foto af moduler som et ungekursus kan sammensættes af

Ungekurset

Ungekursus er et individuelt sammensat forløb, der skal styrke, vejlede og opkvalificere unge med synshandicap, så de kan komme tættere på uddannelse og job. Et ungekursus kan sammensættes af:

  • Intro- og afklaringsforløb 
  • Synskompenserende fag
  • Uddannelses- og erhvervsafklaring
  • Opkvalificering i almene skolefag
  • Flytte i egen bolig

Læs mere om IBOS’ Ungekursus herSTU-IBOS: En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til dig med en synsnedsættelse og andre udfordringer

På IBOS’ STU (Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse) er der fokus på fællesskab, faglighed, og personlig udvikling. At få lov til at være ung uden at skulle forholde sig til sit manglende eller nedsatte syn, giver en ballast og en selvstændighed. De unge lærer at håndtere både muligheder og begrænsninger i deres funktionsnedsættelse. Det skaber det bedste afsæt for et meningsfuldt og selvstændigt liv med fritid, venner og evt. uddannelse og job på særlige vilkår.

Læs mere om STU-IBOS

illustration af en gruppe unge der har talebobler med forskellige ikoner fx hjerte selvbåd mm.

Inspiration fra andre, der har nedsat syn?

Hvis du er blind eller svagsynet, har vi en række personer med nedsat syn, som gerne vil dele ud af sine erfaringer med job og uddannelse.

Læs mere og se listen over frivillige mentorer

Vi har også uddanneæsesportrætter, hvor du kan søge inspiration.

Læs uddannelsesportrætter her

Foto af hænder rakt i vejret ved kursus

IBOS’ Studieforum på Facebook

IBOS’ studieforum er for dig med synsnedsættelse, der løbende ønsker information, tips og tricks til at komme godt igennem dit studie. I denne gruppe får du fagprofessionelle input og relevante informationer fra IBOS’ studievejledere. Det er også et sted, hvor du kan som studerende kan stille spørgsmål, søge råd, sparring og inspiration hos andre studerende.

Genvej til IBOS’ studieforum


Illustration af Forstørrelsesglas at netavis

Gratis kurser til elever og studerende

IBOS opretter løbende nye gratis kurser og arrangementer. Fx kan du hvert år i januar tage kurserne ‘Valg af ungdomsuddannelse’, ‘Overgang til ungdomsuddannelse’ og ‘På vej til videregående uddannelse’. Hold øje på kursussiden, hvor de løbende bliver slået op.

Se hvilke andre gratis kurser vi har til dig – listen opdateres løbende


Viden & inspiration

Video: SPS-afklaring

Tag med den studerende Silas med til SPS-afklaring. Se de enkelte skridt.

Fold ud og få synstolkning af filmen om SPS-afklaring

Scene 1. Silas ankommer til IBOS

Optagelse: Silas kommer ind af IBOS’ hovedindgang, hvor studievejlederen byder ham velkommen. Sammen går de mod lokalet, hvor næste skridt, nemlig en indledende samtale, skal foregå.

Speak: IBOS hjælper unge med synshandicap med SPS-afklaring, for at de kan få de nødvendige synskompenserende hjælpemidler til studiet. I denne film kan I møde Silas, der får en SPS-afklaring i forbindelse med, han skal starte på fysioterapeutuddannelsen. Forud for afklaringen har Silas talt med studievejlederen om de synsudfordringer, han oplever på studiet. Tag med Silas til SPS-afklaringen.

Scene 2: Indledende samtale

Optagelse: IKT-konsulent og ergoterapeut sidder og taler, da studievejleder og SIlas kommer ind. De hilser på hinanden og sætter sig ned ved et bord og har en indledende samtale.

Speak: Først skal Silas have en fælles samtale med en synsfaglig studievejleder, en IKT-konsulent og en ergoterapeut. Der spørges ind til Silas’ funktionelle syn, hvilke materialer der bruges i undervisningen og om han benytter lyd/oplæsning og/eller forstørrelse. Ergoterapeuten spørger ind til læsemængden og Silas’ energiniveau, for at høre hvor lang tid han kan læse ad gangen, før han bliver træt. Hun spørger også ind til, om Silas oplever spændinger, hovedpine eller koncentrationsbesvær.

Scene 3. IKT-afprøvning

Optagelse: Silas sidder ved en bærbar computer og taler med IKT-konsulenten. Han får vist skærme, tastaturer, synskompenserende programmer. Til slut ser man Silas tage sin egen computer op af sin rygsæk.

Speak: Efter den indledende fælles samtale afprøver IKT-konsulenten forskelligt IT-udstyr af sammen med Silas. Det kan være særlige skærme, tastaturer og pc med synskompenserende programmer. Hvis man har sin egen PC eller Mac, så kan vi tage udgangspunkt i den til afprøvningen.

Scene 4. Lys-afprøvning

Optagelse: Silas sidder sammen med ergoterapeuten. De sidder ved et bord med en bog, hvor de afprøver lys, lupper, kontrast og et ergonomisk stativ.

Speak: Efter en pause, hvor Silas spiser frokost i IBOS’ kantine, fortsætter afprøvningen. Nu skal Silas – sammen med ergoterapeuten – prøve om lys, ændring af kontraster og forstørrelse kan forbedre læsning på papir. Der ses også på ergonomi.

Scene 5. afsluttende samtale

Optagelse: IKT-konsulent, ergoterapeut, studievejleder og Silas sidder igen rundt om et bord og taler.

Speak: Til sidst mødes studievejleder, IKT-konsulent, ergoterapeut og Silas for at gennemgå, hvad der er blevet afprøvet og hvad der anbefales. Her kan tage stilling til hvilke hjælpemidler han ønsker.

Scene 6. Afslutning

Billede: Skilte med nøgleord og kontaktoplysninger.

Speak: Nu er Silas færdig med sin SPS-afklaring, der ca. har varet fra kl. 10-14. Undervejs i en SPS-afklaring er der altid tid til pauser. IBOS har et pauserum, hvor man kan hvile ud og være sig selv, hvis der er behov for det. Hvis man har brug for at overnatte på IBOS, så er det også muligt. Og Næste skridt er, at de tre medarbejdere laver en SPS-rapport, som sendes til skolen og den studerende. Så kan skolen ansøge om de hjælpemidler, som er blevet anbefalet i rapporten. Herefter udleverer skolen hjælpemidlerne til Silas, som han kan beholde gennem hele sin studietid. Vil du vide mere? Du kan altid kontakte IBOS’ studievejledning. Eller du kan også gå direkte til din SPS-vejleder på dit studiested, og bede hende søge en ’Afklaring, syn, omfattende’ til dig. Du skal medbringe dine øjenlægelige oplysninger til skolen, når du søger om SPS. Du kan kontakte IBOS på 39 45 25 45.

Informationsmaterialer om studielivet for elever og studerende


Kontakt IBOS’ studievejledning, hvis du har brug for hjælp til at afklare dit uddannelsesvalg.

Få fat i en studievejleder