Uddannelsestilbud

illustration af citationstegn i taleboble

Lige adgang til uddannelse er et af IBOS’ specialiserede områder. IBOS har en studievejledning, du altid kan ringe til på 39 45 25 45

Til dig med nedsat syn

Tegning af computer med kvinde med studenterhue på skærmen.

Uddannelses- og studieforberedende kursus

Der afholdes hvert år i august kursusdage for dig, der skal starte på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hvis du har brug for en it-startpakke og har fået en SPS-bevilling, så vil du få den udleveret her.

Læs mere om studieforberedende dage (startpakkedage)

Tilmeld dig studieforberedende kursus på kursus-siden (startpakkedage)

Tegning af student på mobilen og tre der kigger på mobilen

Nyt perspektiv på uddannelse

Bliv henvist til et studievejledningsforløb på 13 uger (2-5 timer/uge). Det er for dig med nedsat syn (over 16 år), der på sigt vil starte på en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Du bliver udredt og får afklaret hvilke hjælpemidler, færdigheder og støttebehov, du har brug for. Det kan både foregå ved fysisk fremmøde, telefonisk eller på skype.

Læs mere om Nyt perspektiv på uddannelse her

foto af moduler som et ungekursus kan sammensættes af

Ungekurset

Ungekursus er et individuelt sammensat forløb, der skal styrke, vejlede og opkvalificere unge med synshandicap, så de kan komme tættere på uddannelse og job. Et ungekursus kan sammensættes af:

  • Intro- og afklaringsforløb 
  • Synskompenserende fag
  • Uddannelses- og erhvervsafklaring
  • Opkvalificering i almene skolefag
  • Flytte i egen bolig

Læs mere om IBOS’ Ungekursus her


illustration af en gruppe unge der har talebobler med forskellige ikoner fx hjerte selvbåd mm.

Inspiration fra andre, der har nedsat syn?

Hvis du er blind eller svagsynet, har vi en række personer med nedsat syn, som gerne vil dele ud af sine erfaringer med job og uddannelse.

Læs mere og se listen over frivillige mentorer

Vi har også uddanneæsesportrætter, hvor du kan søge inspiration.

Læs uddannelsesportrætter her

Illustration af Forstørrelsesglas at netavis

Gratis kurser til elever og studerende

IBOS opretter løbende nye gratis kurser og arrangementer. Fx kan du hvert år i januar tage kurserne ‘Valg af ungdomsuddannelse’, ‘Overgang til ungdomsuddannelse’ og ‘På vej til videregående uddannelse’. Hold øje på kursussiden, hvor de løbende bliver slået op.

Se hvilke andre gratis kurser vi har til dig – listen opdateres løbende

Foto af hænder rakt i vejret ved kursus

IBOS’ Studieforum på Facebook

IBOS’ studieforum er for dig med synsnedsættelse, der løbende ønsker information, tips og tricks til at komme godt igennem dit studie. I denne gruppe får du fagprofessionelle input og relevante informationer fra IBOS’ studievejledere. Det er også et sted, hvor du kan som studerende kan stille spørgsmål, søge råd, sparring og inspiration hos andre studerende.

Genvej til IBOS’ studieforum


Til dig, der har en synsnedsættelse og andre udfordringer


STU – En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

På IBOS STU (Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse) er der fokus på fællesskab, faglighed, og personlig udvikling. At få lov til at være ung uden at skulle forholde sig til sit manglende eller nedsatte syn, giver en ballast og en selvstændighed. De unge lærer at håndtere både muligheder og begrænsninger i deres funktionsnedsættelse. Det skaber det bedste afsæt for et meningsfuldt og selvstændigt liv med fritid, venner og evt. uddannelse og job på særlige vilkår.

Læs mere om IBOS’ STU


Viden & inspiration

Informationsmaterialer om studielivet for elever og studerende


Kontakt IBOS’ studievejledning, hvis du har brug for hjælp til at afklare dit uddannelsesvalg.

Få fat i en studievejleder