Om os

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS har 150 års erfaring med at arbejde med mennesker med synsnedsættelse og blindhed.


Hvem er IBOS?

IBOS indsamler, dokumenterer og deler viden om syn i hele landet med dig, der har en synsnedsættelse, dig der er pårørende, og dig der er fagperson.

Du har måske brug for et skræddersyet rehabiliteringsforløb, rådgivning eller et kursus. Mulighederne er mange. Vi arbejder benhårdt med at bidrage til en verden, hvor der er lige adgang til fællesskab, uddannelse, job og et godt liv for alle.

IBOS hører under Københavns Kommune, men er landsdækkende og derfor arbejder vi i hele Danmark. Vi er ca. 130 medarbejdere, der er specialiserede i at arbejde med mennesker med nedsat syn og blindhed, fordelt på forskellige fagområder. IBOS er internt opdelt i tre afdelinger: Administration, Rådgivningen og Bo-og dagtilbud.

Der var engang…

I 1811 fik Danmark sit første blindeinstitut på Østerbro, som staten overtog i 1858, Det Kongelige Blindeinstitut. Det rummede alt, der skal til for at leve sit liv, fx skole, købmand, værksteder, musiklokaler, køkken, sovesale, opholdsstuer, bibliotek og punkt-trykkeri.

Som nye behov opstod, blev der bygget et nyt institut på Rymarksvej i Hellerup, Statens Institut for Blinde og Svagsynede, som var klar til indflytning i 1968. Udover svømmehal, gymnastiksal og orgelhus blev der oprettet kurser og uddannelser. Og i 1980 kom instituttet til at høre under Københavns Kommune og fik navnet Instituttet for Blinde og Svagsynede, som vi kender det i dag.

IBOS’ vision

  En verden med lige adgang til fællesskab, uddannelse, job og et godt og aktivt liv.

Foto i sort/hvis af kvinde fra 60'erne med mobilitystok foran IBOS

IBOS løser alt med syn

Hvorfor? Fordi mennesker med nedsat syn skal have lige muligheder for at bidrage til fællesskab og samfund.

Hvordan? I samarbejde med omverdenen udvikler vi viden og arbejder for at skabe et tilgængeligt samfund. Gennem specialiserede indsatser og opkvalificering af fagpersoner i hele landet giver vi mennesker redskaber til at komme tættere på uddannelse, praktik og job og en så selvhjulpen og meningsfuld hverdag som muligt.

Hvad? IBOS’ tilbud til borgere, pårørende og fagfolk.

IBOS er VISO/KaS-leverandør. Vi får dig videre, når din kommune ikke kan.

IBOS er leverandør indenfor synsområdet for målgruppen unge og voksne med synshandicap. Vi hjælper fagfolk, kommuner, borgere og kommunale, regionale og private aktører med rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager. Det betyder, at du altid helt omkostningsfrit kan kontakte IBOS. Det gælder både fagfolk og borgere.
Læs mere om VISO.