Ofte stillede spørgsmål

illustration af citationstegn i taleboble

Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål til jer.


Hvordan kan IBOS hjælpe

Hvornår skal jeg henvende mig til IBOS og hvornår skal jeg henvende mig lokalt (på kommunikationscenter eller i kommunen)?

Rådgivning og vejledning

Ønsker du rådgivning, viden og vejledning, kan du altid henvende dig telefonisk eller via mail. IBOS har mange gratis muligheder til fagpersoner, pårørende og borgere over 14 år, som har en alvorlig synsnedsættelse, hvor optiske hjælpemidler alene ikke kan løse synsproblemet. For dig med synsnedsættelse – Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Rehabilitering

Det korte svar er, at du skal henvende dig lokalt, hvis dit behov er mindre kompliceret, fx mobilityrute i dit nærmiljø, udredning ved hjælpemiddelbehov eller undervisning i at bruge en ny telefon. Har du behov, der går ud over, hvad dit lokale kommunikationscenter har mulighed for at løse, så skal du henvende dig til IBOS. Det kan fx være i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet, synshjerneskadeudfordringer, nyblinderehabilitering eller ved hjælpemiddelbehov, som din kommune eller kommunikationscenter ikke kan løse m.m.

Men svaret på spørgsmålet er dog alligevel ikke så simpelt. For svaret afhænger af, hvor du bor i landet. Det er nemlig forskelligt, hvad kommunerne og kommunikationscentrene tilbyder og derfor også forskelligt, hvornår IBOS skal hjælpe dig.

Er du i tvivl, om det er IBOS eller dit lokale kommunikationscenter eller din kommune, der skal hjælpe dig, så er du altid velkommen til at tage kontakt til os i vores telefontid eller du kan udfylde et henvendelsesskema (og husk at vedhæfte lægelige oplysninger), så vil IBOS’ visitationsteam vurdere din sag og hjælpe dig. Hvis du har udfordringer med at udfylde et henvendelsesskema, så tag endelig kontakt til os

Kontakt socialrådgiverne på 39 45 25 45 mandag til torsdag kl. 12-14 og fredag fra kl. 12-13 eller send et henvendelsesskema.

Jeg har sendt et henvendelsesskema, hvornår hører jeg fra jer?

Hvis du sammen med dit henvendelsesskema har vedhæftet samtykke og lægelige oplysninger, kan du forvente at dit skema bliver vurderet i visitationsteamet indenfor 7 hverdage, hvorefter du hører nærmere fra os. Hvis du ikke har mulighed for at vedhæfte samtykke og lægelige oplysninger, vil du høre nærmere, når vi har indhentet oplysningerne.

Vi vil gøre opmærksom på, at alle forløb og sager er forskellige og det derfor kan variere.

Hvem er IBOS’ målgrupper og hvordan kan I hjælpe?

IBOS er et institut, der arbejder med viden og rehabilitering for unge og voksne (14 år og opefter), som har et alvorligt synshandicap, der ikke alene kan korrigeres med briller, kontaktlinser eller anden optik. Vi tilbyder vejledning, rådgivning, kurser og rehabilitering – både kortere og længerevarende tilbud. Noget er ganske gratis og noget skal du ansøge om via din kommune.

IBOS giver også vejledning, kurser og rådgivning til pårørende, fagpersoner og andre personer fra borgerens nærmiljø. Det kan være en lærer, arbejdsgiver, studievejleder eller en sagsbehandler.


Hjælpemidler

Hvor får man rådgivning og vejledning om hjælpemidler?

IBOS tilbyder vejledning og rådgivning om hjælpemidler til hele landet. I den sammenhæng kan man kontakte IBOS’ hjælpemiddeludstilling. Det kan f.eks. være, hvis man vil høre nærmere om, hvad der findes af hjælpemidler indenfor et bestemt område, hvis man leder efter en forhandler af et bestemt hjælpemiddel eller har nogle mere generelle spørgsmål om hjælpemidler. Man kan ringe eller skrive til hjælpemiddeludstillingen.

Læs mere om hjælpemidler

En henvendelse til Hjælpemiddeludstillingen skal ikke forveksles med en henvendelse om udredning til et kommunikationscenter eller en kommune. Hjælpemiddeludstillingen laver ikke udredninger og afprøvninger, men deler sin faglige viden på et mere generelt plan.

Hvor og hvordan skal man søge om at få et hjælpemiddel?

Er du – eller den du kender – under 17 år, så skal du henvende dig lokalt eller til Synscenter Refsnæs.

Er du – eller den du kender – gået på pension eller drejer behovet sig om hjælp til aktiviteter i hjemmet eller i fritiden, så skal du henvende dig til det lokale kommunikationscenter eller til bopælskommunen.

Find dit lokale kommunikationscenter.

Handler henvendelsen sig om hjælpemidler til en SU-berettiget uddannelse eller hjælpemidler i forbindelse med arbejdsmarkedet, så skal du henvende dig på IBOS. 

Læs mere om hjælpemidler eller udfyld et henvendelsesskema og vi kontakter dig.

IBOS kan også tilbyde udredning af hjælpemiddelbehov, når der er tale om problemstillinger, som ikke kan løses i det lokale kommunikationscenter. Er det tilfældet, så send et henvendelsesskema.

Hvor kan man se og prøve hjælpemidler?

Hvis det ikke handler om en udredning af hjælpemiddelbehov, men blot om at se et hjælpemiddel, få det i hånden eller prøve at betjene det, så er der forskellige muligheder. Mulighederne afhænger af, hvor i Danmark du bor. Nogle kommunikationscentre eller kommuner har enten åbent hus på faste tidspunkter og/eller en mindre udstilling af hjælpemidler, der er tilgængelig i centrets åbningstid. De fleste hjælpemiddelforhandlere ligger i hovedstadsområdet, men der er også et par stykker i resten af landet.

Hvis du har mulighed for at komme forbi IBOS i Hellerup, så tilbyder Hjælpemiddeludstillingen fremvisning af hjælpemidler efter aftale. Det er ikke en afprøvning, men en mulighed for med god tid at orientere sig i udvalget af hjælpemidler eller se nærmere på udvalgte.

Hjælpemiddeludstillingen på IBOS tilbyder også, som en del af vores gratis specialrådgivning, at komme på besøg, hvis man er en gruppe mennesker, der gerne vil se (og prøve) de mest almindelige hjælpemidler. Vi kan komme på besøg i hele Danmark og medbringer et bredt udvalg af hjælpemidler, så man har mulighed for at se dem i virkeligheden. Det kan ikke erstatte en afprøvning hos en synskonsulent, men det kan give en fornemmelse af, hvad hjælpemidlerne kan og hvordan de betjenes.

Hvis man f.eks. er et plejehjem, en arbejdsplads, et undervisningssted for relevante faggrupper, en ældreklub, et lægehus eller blot en gruppe mennesker, der er interesserede i at vide noget om synshjælpemidler, så kan man få besøg af Hjælpemiddeludstillingen.

Skal jeg selv betale mine hjælpemidler?

Mange basale hjælpemidler bliver stillet gratis til rådighed af den kommune, man bor i. Det vil som regel være på baggrund af en anbefaling fra en synsprofessionel medarbejder, men nogle steder hjælper den lokale konsulent fra Dansk Blindesamfund også med ansøgningen.

Nogle hjælpemidler vil man have mulighed for at opgradere, hvis man selv har råd til at betale noget ekstra. Kommunen tager udgangspunkt i kravet om, at det anbefalede hjælpemiddel, skal være det bedste og det billigste.

Hvor kan man købe hjælpemidler?

Man kan købe hjælpemidler hos et udvalg af hjælpemiddelforhandlere i Danmark. Et godt råd er, så vidt det er muligt, at forsøge at få en udredning af en synsprofessionel medarbejder på et kommunikationscenter eller kommune, inden man selv går i gang med at købe ind. Dels kan en synsfaglig vurdering spare en for fejlkøb, dels vil man i mange tilfælde på grund af sin synsnedsættelse, være berettiget til at få stillet hjælpemidler gratis til rådighed.

Hvis man går via Hjælpemiddelbasen og finder det hjælpemiddel, man er interesseret i, vil der blive henvist til en forhandler.

Hvis man har problemer med at finde en forhandler af et bestemt hjælpemiddel, kan man kontakte IBOS’ hjælpemiddeludstilling, som har overblik over, hvor de forskellige hjælpemidler kan købes.

Hvad gør man, hvis man tidligere har fået udleveret et hjælpemiddel, der fx er gået i stykker og man ønsker et nyt?

Hvis man tidligere har fået udleveret et hjælpemiddel og ens behov eller syn ikke har ændret sig, så vil man ofte kunne få udleveret et nyt ved at henvende sig dér, hvor man har fået hjælpemidlet i første omgang. Det kan variere, om det er den kommunale forvaltning eller kommunikationscenteret. Nogen gange vil man i forbindelse med proceduren blive indkaldt til en ny udredning.

Hvad er proceduren omkring bestilling af briller/farvebriller med refleks mv.?

Bestilling af briller, filterbriller (tonede glas) og glas, der kompenserer for generende reflekser og blændingsgener, skal som oftest ske hos din optiker/optometrist. Der vil du også få hjælp til at søge kommunen om tilskud. I nogle tilfælde kan du bestille dem hos din kommune i afdelingen for (hovedbårne) hjælpemidler. Bemærk, at organisering og navne på afdelingerne for hjælpemidler kan, ligesom proceduren, variere fra kommune til kommune.


Job og arbejdsliv

Jeg har fået et job. Kan jeg få hjælpemidler på min arbejdsplads?

Du kan henvende dig til IBOS. Vi kan udrede og vejlede i forhold til at være i arbejde med en synsnedsættelse og om hjælpemidler, uanset hvor i landet du bor. Udfyld et henvendelsesskema og vi kontakter dig snarest.


Uddannelse og studieliv

Jeg er studerende, men har brug for støtte på mit studie. Hvad er mine muligheder?

Hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, så skal du henvende dig til din SPS-vejleder eller studievejleder på skolen, og bede dem om at søge SPS (Specialpædagogisk støtte) til dig.
Du er altid velkommen til at ringe til IBOS’ studievejleder, hvis du vil høre mere om, hvad der kan søges til dig og hvordan man søger.
Kontakt studievejlederne på 39 45 25 45 mandag til onsdag kl. 9-11.30 og torsdag fra 12-15 eller send en mail til studievejlederne.

Hvilke hjælpemidler kan jeg få til mit studie?

Det afhænger af, hvilke udfordringer du har i forhold til synsnedsættelsen, og hvilken uddannelse du går på. Du kan læse mere om SPS, hjælpemidler og forskellige uddannelser på dette link: Om SPS for elever og studerende – SPS.

Derudover kan du altid kontakte IBOS’ studievejledning, som omkostningsfrit rådgiver og hjælper unge i alle studierelaterede spørgsmål.
Kontakt studievejlederne på 39 45 25 45 mandag til onsdag kl. 9-11.30 og torsdag fra 12-15.