Arbejdsgivere

illustration af citationstegn i taleboble

Gå ikke glip af en god medarbejder. Få gode råd til, når du skal ansætte mennesker med synshandicap.

Gode råd

Mennesker med synsnedsættelse kan løse mange af de opgaver, som seende kan – bare på andre måder. Der er mange muligheder, fx hjælpemidler, it-programmer og andre kompenserende strategier.

Jobsamtalen: Lyt og tænk i muligheder

Spørg ikke ”Kan du….?”, men ”Hvordan gør du..?” og lyt til ansøgerens erfaringer, fx fra uddannelsen. Forklar jeres opgaver og spørg, hvordan ansøgeren vil løse dem.

Hjælp medarbejderen ind i det sociale miljø

Seende kan være usikre på, hvordan de skal omgås og samarbejde med en kollega, der er blind eller svagsynet. Du kan hjælpe den nyansatte med at bryde isen. Bed en kollega være mentor og introducere personen og bed den nyansatte præsentere sig, fx til møder eller i medarbejderbladet.

Få styr på de fysiske rammer

Hvis man ansætter en person med synsnedsættelse, kan det kræve mindre tilpasninger af arbejdspladsen. IBOS kan hjælpe med en arbejdspladsvurdering, som kan afklare behovet for hjælpemidler.

Start evt. med en prøveperiode

Afhængig af borgerens situation, inden opstart på et nyt job, så er der forskellige muligheder for praktik/løntilskud. I nogle tilfælde giver det mulighed for en prøveperiode. Og er det en succes, kan I gå videre med at ansætte borgeren på de vilkår, I forhandler jer frem til.

Kontakt arbejdsmarkedskonsulenterne og hør mere om de forskellige muligheder.

Brug for udrednings- og/eller rådgivningsforløb til ansættelse af medarbejder med synsnedsættelse?


IBOS kan hjælpe i hele forløbet med alt fra udredning af behov,
bestille hjælpemidler, til etablering af arbejdsplads og afstemning arbejdsopgaver.
Kontakt vores socialfaglige konsulent Tina Olsen
Mand sidder med iPad med forstørret tekst. En kvindes hånd peger på skærmen.

Syn & beskæftigelse

Har du en borger, der har brug for et udrednings- og rådgivningsforløb? IBOS har to forløb ift. syn og beskæftigelsesindsatser. De er finansieret af VISO. Har du spørgsmål kontakt Tina Olsen, eller gå til henvendelsesskemaet og ansøg om at starte på et forløb.