Arbejdsgivere

illustration af citationstegn i taleboble

Gå ikke glip af en god medarbejder. Få gode råd til, når du skal ansætte mennesker med synshandicap.

Gode råd

Mennesker med synsnedsættelse kan løse mange af de opgaver, som seende kan – bare på andre måder. Der er mange muligheder, fx hjælpemidler, it-programmer og andre kompenserende strategier.

Jobsamtalen: Lyt og tænk i muligheder

Spørg ikke ”Kan du….?”, men ”Hvordan gør du..?” og lyt til ansøgerens erfaringer, fx fra uddannelsen. Forklar jeres opgaver og spørg, hvordan ansøgeren vil løse dem.

Hjælp medarbejderen ind i det sociale miljø

Seende kan være usikre på, hvordan de skal omgås og samarbejde med en kollega, der er blind eller svagsynet. Du kan hjælpe den nyansatte med at bryde isen. Bed en kollega være mentor og introducere personen og bed den nyansatte præsentere sig, fx til møder eller i medarbejderbladet.

Få styr på de fysiske rammer

Hvis man ansætter en person med synsnedsættelse, kan det kræve mindre tilpasninger af arbejdspladsen. IBOS kan hjælpe med en arbejdspladsvurdering, som kan afklare behovet for hjælpemidler.

Start evt. med en prøveperiode

Afhængig af borgerens situation, inden opstart på et nyt job, så er der forskellige muligheder for praktik/løntilskud. I nogle tilfælde giver det mulighed for en prøveperiode. Og er det en succes, kan I gå videre med at ansætte borgeren på de vilkår, I forhandler jer frem til.

Kontakt arbejdsmarkedskonsulenterne og hør mere om de forskellige muligheder.

Udredning og rådgiving på IBOS

Ønsker du at fastholde eller ansætte en medarbejder med synshandicap?

Fastholdelse af job – vi tilbyder 2 dages udredningsforløb

Har du en medarbejder, der har eller er ved at få et synshandicap? Fortæl din medarbejder eller kollega, at vi kan hjælpe med at fastholde dem i job. IBOS har to omkostningsfrie forløb kaldet syn & beskæftigelse. Begge er rådgivnings- og udredningsforløb, der over to dage hjælper med at udrede synshandicappet med henblik på at kunne bevare eller få tilknytning til arbejdsmarkedet. Udredningsforløbet kan søges via. jobcenteret.

Rådgivning ved ansættelse

Ønsker du at ansætte en medarbejder med nedsat syn, har brug for at føle dig tryg og få hjælp til at få styr på kompenserende hjælpemidler, så står IBOS til rådighed. Vi kan hjælpe i hele forløbet – fra udredning af behov og bestilling af hjælpemidler til etablering af arbejdsplads og afstemme arbejdsopgaver.

Kontakt arbejdsmarkedskonsulenterne Kim Bolby på 40 49 41 59, Maj bak på 26 16 54 07 eller Lise Plagborg på 51 77 93 92. Eller send en mail til en af arbejdsmarkedskonsulenterne.

Se alle vores beskæftigelsesindsatser på dette link