Sagsbehandlere

illustration af citationstegn i taleboble

Få gode råd til, hvordan du kan
bidrage til at personer med synshandicap kan tage en uddannelse, komme i arbejde og leve et aktivt og godt liv.

8 gode råd til sagsbehandlere

Læs de 8 gode råd nedenfor eller hent folderen og læs en uddybende version. Alle de gode råd uddybes i folderen.

1. Lær den relationelle -handicapforståelse at kende – Du kan fremme muligheder!

Kompensation kan skabe lige muligheder for deltagelse i hverdags-, fritids-, og arbejdsliv for personer med en synsnedsættelse. Det kan du bidrage til som sagsbehandler, når du vejleder, rådgiver og bevilger, fx hjælpemidler.

2. Forstå hvad en synsnedsættelse er

Det kan være svært at vurdere omfanget af en synsnedsættelse, hvis man ikke arbejder indenfor synsområdet. Derfor er det en god idé at få et indblik i fagtermer og et overblik over den danske klassifikation af synshandicap og synsstyrke.

3. Indhent oplysninger og inddrag personen

Indhent øjenlægelige oplysninger og andre relevante lægefaglige oplysninger, så du kan lave en grundig afklaring af personens synsnedsættelse som afsæt for den videre sociale og beskæftigelsesrettede indsats.

4. Rådgiv om muligheder for kompensation hos aktører

Sagsbehandlere og personer med nedsat syn kan henvende sig til de lokale synsrådgivninger, kommunikationscentre eller centre for specialundervisning, hvis muligheder for kompensation og udvikling af den enkeltes funktionsniveau skal afklares. For rådgivning i komplekse sager, rådgivning af fagprofessionelle, kurser, viden, afklaring og udvikling af den enkeltes funktionsniveau, som ikke kan varetages lokalt/regionalt, der kan man henvende sig til IBOS, som er landsdækkende.

5. Skab klarhed over muligheder på socialområdet

Få overblik over kompensationsmuligheder i forhold til de barrierer personen med synsnedsættelse kan opleve, fx ved at løse almindelige daglige aktiviteter, færdes, IKT, læse, socialt m.m.

6. Skab klarhed over muligheder på beskæftigelsesområdet

Fortæl om alle muligheder for kompensation og fordele for både virksomheden og personen med synsnedsættelse.

7. Koordiner indsatsen og skab overblik på tværs

IBOS anbefaler, at indsatsen koordineres på tværs af forvaltningsområder. Fx kan indsatser sættes i gang parallelt på social- og beskæftigelsesområdet.

Få personens samtykke til at indsatsen koordineres, udvælg evt. en koordinerende sagsbehandler, der er specialiseret i handicap og vær opmærksom på ikke at igangsætte for mange indsatser på én gang.

8. Oplys om muligheder for digital hjælp

Der findes mange forskellige muligheder for digital hjælp, fx “Be My Eyes” (Hjælp til at se) og “Move United” (ledsagelse til løb og motion).

Har du brug for vejledning, kan du kontakte både de lokale, regionale og landsdækkende aktører og deres IKT-konsulenter.

Ny rapport: Sådan får vi flere med synshandicap i beskæftigelse

Få del i vores viden. IBOS har dokumenteret vores erfaringer med at få mennesker med synshandicap i beskæftigelse.

Gode links

  • Læs om handicapkompenserende ordninger, der understøtter, at borgere med en funktionsnedsættelse kan opnå og fastholde beskæftigelse på:
    Handicapområdet (star.dk)
  • Socialstyrelsen har samlet viden og information til virksomheder, kommuner og personer med handicap om specifikke handicapgruppers støttebehov og konkrete muligheder i arbejdslivet. Blandt andet syn, hvor IBOS har været med til at formidle viden. Læs mere her: Handicap og beskæftigelse — Socialstyrelsen – Viden til gavn

Podcast og film: Viden og cases

Vil du have mere viden? Tag et kursus, ganske gratis

IBOS har masser af gratis kurser. Det er også muligt at få et skræddersyet kursus.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Tag fat i et af IBOS’ teams