IBOS OG VISO

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS er VISO KaS-leverandør. Derfor tilbyder vi gratis specialrådgivning, udreder, holder kurser og deler viden om syn i hele landet.

Målgruppen

Alle kan henvende sig til IBOS, både fagpersoner, pårørende eller borgeren selv.

  • Unge og voksne (over 14 år) med et synshandicap (blindhed og alvorlig synsnedsættelse)
  • Pårørende og nærmeste kontakter
  • Fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen, i kommunale, regionale og statslige institutioner
  • Tilbud og forvaltninger
  • Arbejdspladser, organisationer, uddannelsessteder og andre interessenter, som har kontakt med eller interesse i mennesker med synsnedsættelse

Ydelser under VISO

IBOS leverer følgende vedrørende unge og voksne (over 14 år) med synshandicap:

Henvisning til IBOS

Alle kan henvise borgere direkte ved at kontakte os. Ligesom borgere selv kan henvende sig direkte. Det kan du gøre ved at skrive en mail, ringe eller udfylde et henvendelsesskema.

Telefon: 39 45 25 45 alle hverdage – Mandag til torsdag mellem 12.00 og 14.00 og fredag mellem 12.00 og 13.00. Her sidder der en faglig medarbejder ved telefonen.

Mail: ibos@kk.dk 

VISO-ydelserne er omkostningsfrie for borgere, fagfolk og kommuner.

Udredning

Udredningerne er enten monofaglige eller tværfaglige. De består ofte af en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret afdækning og vurdering af en borgers funktionsevne og/eller andre forhold, der har eller kan få betydning for en persons livssituation.

Fokus i udredningerne er, at bidrage til et aktivt og engageret samfundsliv for målgruppen. Vi laver udredninger inden for en bred vifte af fagligheder; socialfaglige udredninger, øjenlægelige og specialoptiske udredninger, udredninger i forhold til IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi), lys og belysning, ergonomi og synskompenserende hjælpemidler.

Derudover laver vi udredninger i forhold til læsning, O&M, ADL og psykologiske og neuropsykologiske udredninger.

Vi foretager også udredninger af borgere ramt af en synsnedsættelse som følge af en hjerneskade.

Gå videre til henvendelsesskema og samtykke

Specialrådgivning

Rådgivningen foregår telefonisk, via mail, videomøder eller i forbindelse med netværks-, rådgivnings- og/eller samarbejdsmøder.

Rådgivningen er primært inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet i forhold til synskompenserende hjælpemidler (IKT), arbejdsredskaber/hjælpemidler, lovgivningsmæssige problemstillinger, lokale muligheder og viden om muligheder for hjælp af forskellig art.

Rådgivningen kan også dreje sig om egentlige pædagogiske spørgsmål relateret til de synskompenserende teknikker. På uddannelsesområdet gives også specialrådgivning i form af unge- og studievejledning, hvor der gives studievalgs-, gennemførelses- og udslusningsvejledning.

Derudover omhandler rådgivningen også kriserådgivning ved akut synstab, specialrådgivning til unge, deres forældre og netværk, specialrådgivning til forældre med synsnedsættelse eller blindhed, specialrådgivning omkring rehabilitering til personer med kombineret synsnedsættelse og erhvervet hjerneskade samt specialrådgivning om fysisk tilgængelighed og web-tilgængelighed.

Kontakt os og få rådgivning – Find relevant team her


Kursusvirksomhed

Brug for et kompetenceløft? IBOS skræddersyer kurser efter behov.

Derudover er der altid aktuelle kurser med varierende emner på vores kursusside og nye kommer løbende til. Det er gratis at deltage på kurserne.

Vores medarbejdere tager ud i hele landet – også gerne til jer – og afholder kurser.

Se alle vores kurser

Vidensarbejde

Vidensarbejde handler om vidensindsamling, -udvikling og -formidling samt vidensmaterialer til praktikere, pårørende og borgere med nedsat syn. Det drejer sig om mundtlige og skriftlige fremstillinger om aktuel viden, fx i form af blogindlæg, podcasts, videoer, artikler, rapporter, undervisnings- og kursusmateriale og oplæg på temadage, netværksdage og konferencer nationalt, nordisk og internationalt. Derudover er det netværksaktiviteter, konferencedeltagelse, metodeudvikling, resultatdokumentation samt udvikling og vedligeholdelse af den pædagogiske diplomuddannelse i synspædagogik og synsrehabilitering.

Læs nogle af IBOS’ gode råd til borgere, praktikere og publikationer