Uddannelses- og studieliv

illustration af citationstegn i taleboble

Få gode råd og inspiration til tage en uddannelse med synsnedsættelse.

5 gode råd til at vælge uddannelse og erhverv

Tænk bredt

Tænk bredt, når du skal afklare dine kompetencer og interesser. Tænk over, hvad du er god til frem for at tænke på begrænsningerne ved din synsstatus.

Du kan stille dig selv følgende spørgsmål: Hvordan er jeg socialt? Tager jeg bestemte roller eller opgaver i samarbejde? Er jeg god til at udvikle ideer, arrangere ting eller noget helt tredje? Hvilke interesserer har jeg og hvad giver de mig personligt? Hvordan er jeg socialt – tager jeg bestemte roller eller opgaver i samarbejde?

Brug dit netværk

Tal med med familie, venner, faglige netværk og professionelle institutioner for at afklare dine kompetencer, interesser og valg. Og tal også med andre, hvis du begynder at miste troen på, at dine drømme kan lykkes.

Få viden 

Spørg uddannelsernes studie- og erhvervsvejledere om, hvilke typer stillinger en uddannelse kan føre til. Få kontakt med en, der arbejder med det, der interesserer dig og spørg ind til de konkrete opgaver i jobbet. Du kan også få viden om jobfunktioner ved at tage en praktik. På den måde kan du afprøve dig selv i et konkret job, og når du ved mere om, hvad du selv kan, kan du bedre danne realistiske forestillinger om, hvor en bestemt uddannelse kan føre dig hen. Kommunen kan hjælpe dig med at arrangere en praktik.

Tænk strategisk

Afvej dine drømme imod de praktiske muligheder for at arbejde med dine faglige interesser. En mulig rettesnor for dit uddannelsesvalg kan være, hvilke af de uddannelser, der interesserer dig, du bedst kan gennemføre med de tilgængelige hjælpemidler, uden at være alt for afhængig af andres hjælp. Du kan dog også søge om personlig sekretær under uddannelse.

Vær helhjertet

Hvis drømmejobbet er direkte synsafhængigt og udenfor rækkevidde, så gå 100 % efter det næstbedste job. Overvej, hvordan andre jobfunktioner indenfor det samme fagområde kan være noget for dig.

5 gode råd til at få en god studietid

IBOS – og nuværende og tidligere studerende – giver følgende råd om praktiske forhold under studiet.

Undersøg undervisningsformer på uddannelsen

Er det primært forelæsninger, klasseundervisning eller gruppearbejde? Og er der indlagt praktikforløb undervejs? Hvilke hjælpemidler kan give dig bedst udbytte af undervisning? Aftal evt. et møde med uddannelsesstedet, inden uddannelsesstart, hvor I afklarer, om du har særlige behov til undervisningen. IBOS’ vejledere går gerne med til et møde, hvis du har behov for det.

Ha’ styr på hjælpemidler og kompenserende studieteknikker

Det vil spare dig for unødigt ekstra arbejde. Derudover er det ofte en vigtig faktor i forhold til, om du kan gennemføre en uddannelse og senere varetage et job. Så den tid du bruger på fx at lære tifingersystemet eller zoomtekst er rigtig godt givet ud.

Vær på forkant og forbered dig

Kontakt undervisere før et kursus og prøv at få læseplaner eller kernetekster for næste semester på forhånd, da det tager tid at få konverteret kompendier og e-bøger på Nota. Spørg også undervisere inden kursusstart, om du kan få en elektronisk kopi af forelæsningsnoter eller PowerPoint-præsentationer før eller efter undervisningen.

Søg sekretærhjælp og dispensation til eksamen

Søg sekretærhjælp til din uddannelse hos SPS-ordningen på dit uddannelsessted. Sekretæren kan hjælpe med de ekstra opgaver, du har som følge af synsnedsættelsen. Fx scanning af materiale, kopiering og opslag i bøger m.m. Vær også opmærksom på, at du kan søge om dispensation til eksamen på dit uddannelsessted. Det kan være til forlænget tid og andre særlige vilkår.

Uddannelsesindsatser

Tegning af student på mobilen og tre der kigger på mobilen

Nyt perspektiv på uddannelse

Bliv henvist til et studievejledningsforløb på 13 uger (2-5 timer/uge). Det er for dig med nedsat syn (over 16 år), der på sigt vil starte på en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Du bliver udredt og får afklaret hvilke hjælpemidler, færdigheder og støttebehov, du har brug for. Det kan både foregå ved fysisk fremmøde, telefonisk eller på skype.

Læs mere i IBOS’ flyer Nyt perspektiv på uddannelse

Model der viser hvilke klodser man kan sammensætte et Ungekursus af.

Ungekurset

Ungekursus er et individuelt sammensat forløb, der skal styrke, vejlede og opkvalificere unge med synshandicap, så de kan komme tættere på uddannelse og job. Et ungekursus kan sammensættes af:

  • Intro- og afklaringsforløb 
  • Synskompenserende fag
  • Uddannelses- og erhvervsafklaring
  • Opkvalificering i almene skolefag
  • Flytte i egen bolig

Læs mere om IBOS’ Ungekursus her

Tegning af computer med kvinde med studenterhue på skærmen.

Uddannelses- og studieforberedende kursus

Der afholdes hvert år i august kursusdage for dig, der skal starte på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hvis du har brug for en it-startpakke og har fået en SPS-bevilling, så vil du få den udleveret her.

Læs mere om startpakkedagene

Startpakkedagene oprettes på kursussiden, når de er planlagt (Omkring juni måned)

Illustration af computer, forstørrelse og mand med tus.

Gratis kurser til elever og studerende

IBOS opretter løbende nye gratis kurser og arrangementer. Fx kan du hvert år i januar tage kurserne ‘Valg af ungdomsuddannelse’, ‘Overgang til ungdomsuddannelse’ og ‘På vej til videregående uddannelse’. Hold øje på kursussiden, hvor de løbende bliver slået op.

Se hvilke andre gratis kurser vi har til dig – listen opdateres løbende

tegning af flere mennesker der taler sammen

Inspiration fra andre, der har nedsat syn?

Hvis du er blind eller svagsynet, har vi en række personer med nedsat syn, som gerne vil dele ud af sine erfaringer med job og uddannelse.

Læs mere og se listen over frivillige mentorer

Informationsmaterialer om studielivet for elever og studerende


Kontakt IBOS’ studievejledning, hvis du har brug for hjælp til at afklare dit uddannelsesvalg.

Få fat i en studievejleder