Netværk: Nedsat syn i erhverv

Citattegn i taleboble

IBOS har et landsdækkende online netværk op for mennesker med synsnedsættelse i arbejde. Vil du være med?

Netværket

Har du et synshandicap, og er du erhvervsaktiv? Kunne du tænke dig at møde andre i arbejde, der også har nedsat syn? IBOS har et online landsdækkende netværk, som består af erhvervsaktive med synsnedsættelse, som ønsker et sted, hvor det er muligt at få og udveksle erfaringer i et fagligt og socialt netværk med andre.

Baggrund for idéen

At sparre med andre og drage nytte af hinandens erfaring, særligt med ligesindede personer, er dokumenteret, som særdeles givende. Det kan afhjælpe og støtte når man oplever udfordringer, frustrationer og ensomhed. Derfor sørger IBOS for, at der er et landsdækkende netværkstilbud for mennesker med nedsat syn i erhverv.

Formål med netværk

Formålet med netværket vil være erfaringsudveksling og viden, som kan gavne i hverdagen.

Ved deltagelse får du:

  • udvekslet erfaringer med andre erhvervsaktive, som giver viden, der er brugbar i hverdagen.
  • adgang til synsprofessionelle, der både vil facilitere netværket og dele deres viden og erfaringer om arbejdsmarkedet og synshandicap.
  • viden om synshandicap og beskæftigelse.
  • drøftet udvalgte relevante emner
  • kontakter i hele landet.

Sammen kan vi skabe en ny viden

IBOS ønsker også at belyse og skabe viden om de forhold, løsninger, udfordringer, muligheder, gode råd og problemer som man oplever i forbindelse med den daglige praksis på arbejdsmarkedet. For IBOS vil det betyde, at vi deler viden og samtidig opnår viden om målgruppens udfordringer til at nedbryde barrierer til gavn for alle.


Vil du være med?

Netværket er for mennesker med nedsat syn og blindhed, som er erhvervsaktive. Møderne holdes online via Microsoft Teams to gange om året i april og oktober.

Hvis tilmeldingen ikke er aktiv på NemTilmeld. Send en mail til Kim Bolby på f62e@kk.dk med ønske om deltagelse.

Ring og hør mere

Kim Bolby 39 45 25 74 /f62e@kk.dk