Legater

illustration af citationstegn i taleboble

Få overblik over hvilke legater du kan søge, når du har en synsnedsættelse.

Søg et legat

Her finder du oplysninger om en række legater specielt for blinde og svagsynede. Legaterne administreres af IBOS. Hvis du vil søge et legat og har udfyldt et ansøgningsskema, skal du sende det sikkert til IBOS’ e-Boks via dette link. Hvis du har en sikker e-postløsning send det til: ibos@kk.dk

Kontakt

Mia Christensen
Sekretær
CV4H@kk.dk
39 45 23 27


Instituttet for Blinde og Svagsynedes Fællesfond

Fondens formål er at støtte mennesker med synshandicap i undervisning, uddannelse, revalidering og til opnåelse af erhverv.

Bestyrelsen består af institutlederen, en afdelingsleder og en socialrådgiver fra IBOS.

Legatet bliver uddelt en gang årligt – i november. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er skattefrit, hvis du søger på baggrund af en social vanskelig situation.

Forlagsdirektør P. Lindholt og hustru fru Ruth Lindholts Legat

Legatet er tiltænkt svagsynede og giver mulighed for støtte til indkøb eller anskaffelse af hjælpemidler eller andet til støtte for den eller de pågældende udvalgte trængende svagsynede.

En forudsætning for støtte er, at synsbrøk med brille eller kontaktlinse er oplyst og at ansøger er stærkt svagsynet – uden dog at være medlem af Dansk Blindesamfund. Legatet kan altså ikke yde støtte til personer, der pr. definition er blinde (dvs. ser 6/60 eller derunder).

Legatet uddeles normalt ikke i portioner over 5.000 kr. Legatet er skattefrit.

Ansøgningsfrist er den 1. oktober.

Meddelelse om bevilling eller afslag kan først forventes i slutningen af december måned.

Bestyrelsen består af IBOS’ institutchef, en afdelingsleder samt en overlæge og en optiker fra Kennedy Centret (tidl. Statens Øjenklinik).

Musikrejselegat

Inspektør Mogens Klindt og Kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat for unge eller yngre synshandicappede.

Legatets formål er at støtte studierejser i forbindelse med uddannelse for unge og yngre musikstuderende med synshandicap.

Bestyrelsen består af institutlederen, en afdelingsleder og en medarbejder ved musikuddannelserne.

Legatet bliver uddelt en gang årligt – i december. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er 100 % skattepligtigt. 

Teknologifondet

Legatet har til formål at yde hjælp til sikring af blinde og svagsynede adgang til ny teknologi. Hjælpen skal først og fremmest ydes i relation til blinde og svagsynede i undervisning, uddannelse og erhverv. 

Bestyrelsen består af institutlederen og en afdelingsleder.

Legatet uddeles en gang årligt i december og der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er skattefrit, hvis du søger på baggrund af en social vanskelig situation.

Uddannelsesfonden – Gårdejer Carl Ove Pedersens Fond

Legatets formål er at støtte uddannelse af blinde børn og unge.

Bestyrelsen består af institutlederen og en afdelingsleder.

Legatet bliver uddelt en gang årligt – i december. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er 100 % skattepligtigt. 

Dispositionsfond for De Kgl. Blindeinstitutter

Legatets formål er at støtte nuværende eller tidligere elever eller blindesagen i almindelighed.

Bestyrelsen består af institutlederen, centerchefen for Refsnæs og en repræsentant fra Socialstyrelsen.

Der afholdes legatudvalgsmøde en gang årligt i december. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober. Legatet er skattefrit, hvis du søger på baggrund af en social vanskelig situation.

Der er ikke noget ansøgningsskema, ansøgere formulerer selv i brev eller mail, som skal sendes sikkert til IBOS’ e-Boks.

Bergmann & Rosenbergs Rejselegat

Støtte til uddannelse af danskere ved rejser til udlandet, enten med specifikke uddannelsesformål inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. De giver støtte til enkeltpersoner med konkrete rejseformål, som er tidsmæssigt fastsat.

Der er deadline d. 1. december for ansøgning og der uddeles 5.000 kr.

Der kan læses mere og ansøges direkte på deres hjemmeside

Andre legater

Udover de nævnte legater, der bestyres af IBOS, findes der en række legater til eksempelvis udlandsophold. Du kan på siden Legatbogen, som er et register over alle fonde og legater i Danmark, se hvad du kan søge.