Frivillighed på IBOS

Citattegn i taleboble

Bryd hverdagen, som frivillig på IBOS. Bliv frivillig som gå-vært, fritidsmakker eller til fællesspisning. Det gør en forskel og skaber fællesskaber for mennesker med blindhed og nedsat syn.


Frivillighed gør en forskel

IBOS har et netværk af frivillige, der gør en stor forskel for de mennesker, der har deres hverdag på IBOS. Frivillighedsindsatsen er støttet af TrygFonden, og dette har været med til at gøre det muligt at inddrage frivillige i IBOS’ aktiviteter, hvilket har givet et mere levende hus og en større kontaktflade for især vores brugere af bo- og dagtilbud.

I videoen kan I møde en pædagog fra IBOS. Han ser hvilken forskel de frivillige gør, fra første række.

”Beboerne kommer ud og får oplevelser, som de ellers ikke ville have mulighed for.”

Jonas, pædagog i IBOS’ boafdeling

Bidrag til frivilligheden på IBOS

Der er flere muligheder for at være en del af frivilligheden på IBOS. Både som frivillig eller som forening.

Alle, der vil, kan blive frivillige. Vi har både frivillige, der er gymnasieelever, pensionister og folk der er midt i livet. Vil du fx være frivillig til den månedlige fællesspisning, gå-vært eller nogens fritidsmakker? Eller har din forening en aktivitet eller et tilbud til vores målgruppe? Så kontakt frivillighedskoordinator Barbara Marie Mauritson.

Før man starter som frivillig, får man et kursus i ledsageteknik og et indblik i målgruppen og det at være frivillig på IBOS.

I det følgende kan du læse mere om de frivillige aktiviteter.

Foto af Barbara

Barbara Marie Mauritson
Frivilligkoordinator
gy0r@kk.dk
21 16 85 96

Fællesspisning

Tegning af mennesker der sidder og spiser ved langborde

“Der er større velsignelse i at give end ved at modtage! Og det finder man hurtig ud af ved at være frivillig på IBOS.
Som frivillig til fællesspisningerne får man lov til at møde et bredt spektrum af både personale, beboere og udefrakommende.
Man lærer at være mere opmærksom på andres behov – og det at flytte sit fokus fra sig selv over på andre, er det bedste sundhedsråd, jeg selv har erfaret.”

Louise, frivillig

Om fællesspisning

Hver måned har vi fællesspisning, som altid ligger på den sidste tirsdag i måneden (undtagen december og juli) fra kl. 16 – 20. Før vi spiser, er der et debatarrangement, et foredrag, en koncert eller et andet festligt eller oplysende indslag.

Hvem møder du til fællesspisningen? Der kommer mange forskellige mennesker, som er tilknyttet IBOS, som har et synshandicap. Nogle har også andre kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser. Derudover er der både medarbejdere og frivillige, som er med til at gøre det til en hyggelig aften, blandt andet ved at understøtte fællesskabet.

Hvad indebærer det?

Som frivillig kan man både have praktiske opgaver, fx borddækning, servering og afrydning og også i høj grad grad være en del af det sociale fællesskab. Derudover vil man også skulle give assistance til gæsterne. Du skal have mulighed for at deltage 6-8 gange om året og afsætte ca. fire timer per gang.

Er du interesseret i at høre mere om at være frivillig, så skriv eller ring til frivillighedskoordinator Barbara Marie Mauritson på mail gy0r@kk.dk eller på mobil 21 16 85 96.

Fritidsmakker

”Det kræver ikke ret meget. Du gør andre mennesker rigtig glade, og du går 100% også hjem med et hjerte fyldt af kærlighed. ”

Michael, frivillig

”Jeg blev frivillig for at bidrage med noget glæde og give lidt overskud til nogen. Det er let, og det er taknemmeligt og meget berigende. Og det har bekræftet mig i, at hvis du giver lidt ud får du meget tilbage.”

Rikke, frivillig

Om Fritidsmakker

Som fritidsmakker er du med til at lave fritidsaktiviteter for borgere med et synshandicap og skabe et meningsfuldt fællesskab. Formålet er bl.a. at øge livsglæde, mindske isolationsfølelsen og give lige adgang til et større fællesskab for en gruppe borgere, som oplever at have færre muligheder for et aktivt og berigende fritidsliv.

Du bliver også selv del af et fællesskab med de andre frivillige.

Hvad indebærer det?

Du skal have mulighed for og lyst til at møde op 1-2 gange om måneden på IBOS i ca. 2 timer per gang og lave aktiviteter. Fx gå eller cykle en tur, spille spil eller drikke kaffe med en lille gruppe af mennesker med synshandicap.

Hvis du vil høre mere, så kan du kontakte frivillighedskoordinator Barbara Marie Mauritson.

Gymnastik med KRUMSPRING

IBOS har også fokus på at samarbejde med foreninger om relevante tilbud, der kan skabe glæde og fællesskab for de mennesker, der har deres hverdag på IBOS. I videoen møder I to beboere, Belinda og Seda, der fortæller, hvad de får ud af at gå på gymnastikholdet KRUMSPRING, som er et samarbejde mellem IBOS og gymnastikforeningen Krumspring.

”Det bedste har været at prøve ting, man troede, at man ikke kunne. ”

Belinda, KRUMSPRING-deltager og beboer på IBOS

Gå-vært for mennesker med synshandicap

Selfie af tre glade kvinder der er ude at gå
Selfie af fire glade vandrere

”Dette at gå med mennesker med synshandicap har introduceret mig for en helt ny verden. At få lov til at spille en rolle her, hvor lille den end er, er en stor glæde, ikke mindst for den, som både elsker at møde nye mennesker og sætter pris på en god gåtur i naturen.”

Elizabeth, frivillig

Om Gå-vært

I samarbejde med NGO’en Just Human har vi lavet et gå-fællesskab. Her mødes et par gå-værter én gang om måneden med nogle gå-glade mennesker med synshandicap og går en kortere eller længere tur. 

Formålet er både at få rørt sig, komme ud i naturlige omgivelser og være del af et fællesskab. Som gå-vært faciliterer man gåturene og ledsager dem, der har brug for det. Man har både en social og praktisk rolle.

Hvad indebærer det 

Du vil skulle kunne møde op ca. 1 gang om måneden (lørdag kl. 11) på Rymarksvej 1 i Hellerup og afsætte ca. 1.5 time.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig gå-vært, så kontakt frivillighedskoordinator Barbara Marie Mauritson på tlf.: 21 16 85 96 eller gy0r@kk.dk og hør mere om, hvad det vil sige at være gå-vært. 

Kontakt

Foto af Barbara

Barbara Marie Mauritson
Frivilligkoordinator
gy0r@kk.dk
21 16 85 96