Vil du være frivillig på IBOS?

Citattegn i taleboble

Bryd hverdagen, som frivillig på IBOS, bliv gå-vært eller nogens fritidsmakker, det gør en forskel og skaber fællesskaber for mennesker med blindhed og nedsat syn.


Fællesspisning

Er du interesseret i at blive frivillig til vores månedlige fællesspisning? Så kontakt frivillighedskoordinator Barbara Marie Mauritson på mail gy0r@kk.dk eller på mobil 21 16 85 96.

Tegning af mennesker der sidder og spiser ved langborde

Der er større velsignelse i at give end ved at modtage! Og det finder man hurtig ud af ved at være frivillig på IBOS.
Som frivillig til fællesspisningerne får man lov til at møde et bredt spektrum af både personale, beboere og udefrakommende.
Man lærer at være mere opmærksom på andres behov – og det at flytte sit fokus fra sig selv over på andre, er det bedste sundhedsråd, jeg selv har erfaret.

Louise

Hver måned har vi fællesspisning, som altid ligger på den sidste tirsdag i måneden (undtagen december og juli) fra kl. 16 – 20. Før vi spiser, er der et debatarrangement, et foredrag, en koncert eller et andet festligt eller oplysende indslag.

Der kommer mange deltagere, som er tilknyttet IBOS og som har et synshandicap. Nogle har også andre kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser. Vi har både medarbejdere og frivillige med til at få sådan en aften til at glide og samtidig understøtte fællesskabet. Som frivillig vil man både varetage praktiske opgaver ifm. borddækning, servering og opvask (sammen med medarbejdere) og være en del af det sociale fællesskab og yde assistance til deltagerne.

Er du interesseret i at høre mere om at være frivillig, så skriv eller ring til Barbara. Det vil blive muligt at deltage i et fælles informationsmøde for interesserede. Før man starter som frivillig, vil man få kursus i ledsageteknik og generel info om målgruppen og det at være frivillig her på stedet.

Kontakt

Foto af Barbara

Barbara Marie Mauritson
Frivilligkoordinator
gy0r@kk.dk
21 16 85 96

Fritidsmakker

” Det kræver ikke ret meget. Du gør andre mennesker rigtig glade, og du går 100% også hjem med et hjerte fyldt af kærlighed. ”

Michael, 52 år

Om fritidsmakker

På IBOS bryder frivillige hverdagen for beboerne på IBOS, hvor de giver deres tid og energi, i aktiviteter og nye fællesskaber. Som Fritidsmakker er du med til at lave fritidsaktiviteter for borgere med et synshandicap. Fritidsmakker er en del af et projekt, der gennem aktiviteter skaber nye oplevelser og fællesskaber for mennesker med et synshandicap. Formålet er bl.a. at øge livsglæde, mindske isolationsfølelsen og give lige adgang til et større fællesskab for en gruppe borgere, som oplever at have færre muligheder for et aktivt og berigende fritidsliv. Du bliver også selv del af et fællesskab med de andre frivillige.

Sådan bliver du fritidsmakker

Alle, der vil, kan blive frivillige. Vi har både frivillige, der er gymnasieelever, pensionister og folk der er midt i livet. Det eneste det kræver, er, at du har lyst til at møde op 1-2 gange om måneden på IBOS i ca. 2 timer pr. gang og lave aktiviteter. Fx gå eller cykle en tur, spille spil eller drikke kaffe med en lille gruppe af mennesker med synshandicap.

Hvis man vil være frivillig 1-2 gange om måneden i to timer, kan man kontakte frivilligkoordinator Barbara Marie Mauritson.

Foto af Barbara

Barbara Marie Mauritson
Frivilligkoordinator
gy0r@kk.dk
21 16 85 96

Du kan også blive en del af Facebook-gruppen ‘Fritidsmakker’.

Projektet er støttet af TrygFonden.

Bliv gå-vært for mennesker med synshandicap

4 personer kommer gående, to med synshandicap og to ledsagere

” Jeg blev frivillig ud fra en idé om, at jeg kunne bidrage med noget glæde og give lidt overskud til nogen, og det er jeg kun blevet bekræftet i. Det er let, og det er taknemmeligt og meget berigende. Og det har bekræftet mig i, at hvis du giver lidt ud får du meget tilbage.”

Rikke, 51 år

Om Gå-vært

Kender du en, som vil være frivillig og vil gøre en forskel for en gruppe mennesker med blindhed eller stærkt nedsat syn? Just Walk er en venlig bevægelse, hvor lokale gå-værter over hele landet inviterer med på gåture, hvor vi i fællesskab tager skridt for venligheden.
Just Walk er startet af Just Human. Vi vil også meget gerne være med til at skabe aktive fællesskaber for folk, som har endnu større behov for det. Derfor har vi lavet et samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) om at starte gå-fællesskaber op for folk med et synshandicap.

Hvor?

Det frivillige arbejde foregår i Hellerup og har udgangspunkt fra Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS). Der er er grønne områder omkring stedet og i Ryparkens naturområde.

IBOS ligger i gåafstand fra Hellerup station (10 – 15 min.) og 15 – 20 min. gang fra Ryparken station. Adressen er Rymarksvej 1, 2900 Hellerup og kan nemt nås på cykel via Ryparken eller Strandvejen.

Sådan bliver du gå-vært

Hvis du er interesseret i at blive frivillig gå-vært, så kontakt endelig frivilligkoordinator Barbara Marie Mauritson på tlf.: 21 16 85 96 eller gy0r@kk.dk og hør mere om, hvad det vil sige at være gå-vært. Du vil skulle kunne møde op ca. 1 gang om måneden og afsætte ca. 1.5 time.

Kontakt

Foto af Barbara

Barbara Marie Mauritson
Frivilligkoordinator
gy0r@kk.dk
21 16 85 96