Frivillig mentorordning

illustration af citationstegn i taleboble

Hvordan håndterer jeg en buffet til frokost? Hvad med offentlig transport, skal jeg bruge min energi på det?

Siri, 34 år

Hvad kan du forvente af en frivillig mentor?

Du kan forvente at din mentor er imødekommende, ærlig og god til at lytte. Du vil få indblik i mentorens erfaringer med og viden om uddannelse og arbejdsmarked. F.eks. i forhold til jobsøgning, præsentation af synshandicap, forholdet til kolleger, hjælpemidler, hvordan løses konkrete arbejdsopgaver og transport m.m.

Der kan være spørgsmål, som en mentor ikke kan svare på og så må du kontakte IBOS, som vil hjælpe med svar på dit spørgsmål.

Læs artikel: Både mentee og mentor med synshandicap har gode erfaringer med mentorordningen.

Hvordan får man en frivillig mentor?

Den første kontakt mellem mentor og mentee går gennem IBOS. Nedenfor har vi en liste over mentorer. Når du har fundet en mentor, kan du kontakte IBOS’ studievejledere, som tager kontakt til mentoren. Herefter skriver mentoren til mentee. Det er op til mentor, hvordan den fremtidige kontakt skal foregå. Ligesom mentor også kan slutte mentorforholdet.

Kontakt IBOS’ studievejledning, hvis du ønsker at få eller blive mentor.

Kontakt en studievejleder

Liste over frivillige mentorer

Vi har mentorer, som er tilknyttet IBOS. Her er en oversigt. Alle mentorer deltager i ordningen på frivillig basis.

Hvis du ønsker at blive mentor, så hører vi gerne fra dig – send en mail med oplysninger om uddannelses- og arbejdserfaring, synsstatus m.m. til studievejlederne. Og ønsker du en mentor, så send en mail med ID på den mentor du ønsker fra listen nedenfor

Mentor id 01

Uddannelse: Cand.mag i Retorik, Vejlederuddannelse, Coach uddannelse
Erhverv: Career Development Adviser
Region: Brigthon, England
Køn: kvinde
Født: 1973
Synsstatus: Stærkt svagsynet


Jeg står for udviklingen af ”careers education”  indenfor to uddannelsesinstitutioner, University of Brighton Busines School and School of Pharmaceutical and Biomolecular Sciences ved University of Brighton. Det betyder, at jeg hjælper de studerende med at planlægge deres karriereundervisning, og med hvordan de har mulighed for at udvikle det vi kalder employability skills gennem deres studietid. Derudover er jeg så knyttet til disse uddannelsesinstitutioner som særlig karrierevejleder relateret til fagene, der bliver udbudt, for eksempel jura, økonomi, business, samt kemi og biomedicin. En del af min dag går typisk med at se studerende, alumner og også nogle gange medarbejdere på universiteter til vejlednings samtaler. Herudover organiserer jeg også et forum hvor professionelle kommer til universitetet og deler deres erfaringer, jeg planlægger og afholder seminarer og forelæsninger om karrierevalg og -muligheder indenfor forskellige fag, samt om muligheder for at udvikle sig  yderligere udenfor selve studiet også.

Mentor id 02

Uddannelse: Butiksassistent før jeg blev blind. Telemarketingsuddannelse (IBOS) efter jeg blev blind.
Erhverv: Selvstændig, Partner – Executive mødebooking
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1975 
Synstatus: Blind


Jeg har sammen med en kompagnon startet  egen Konsulentvirksomhed indenfor Salg og marketing. Vi tilbyder: B2B og B2G Executive mødebooking, Salgsrådgivning på salgsplaner, strategi og handlingsplaner, B2B og B2C marketing. Fx: Branding og markedsføring på Sociale medier, SEO, Adwords mv.


Mentor id 03

Uddannelse: Statskundskab
Erhverv: Udviklingskonsulent
Køn: Mand
Født: 1959
Synstatus: Blind
Region: Syddanmark

Jeg er udviklingskonsulent og skal udvikle, igangsætte og styre projekter om organisatorisk eller pædagogisk udvikling af arbejdspladsen. En del af opgaverne er også at arrangere seminarer, holde oplæg i forbindelse med projekter samt at rapportere fra projekter.

Mentor id 04

Uddannelse: Civilingeniør
Erhverv: SAP-koordinator
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1980
Synstatus: Svagtsynet

Mine konkrete arbejdsopgaver er temmelig mange, alle i forbindelse med SAP. Overordnet foregår det meste på computer, hvor jeg bruger Zoomtext til hjælp – uden tale. Her lægger jeg produktionsplan ind, overvåger produktionen af vaccine mht. analyser, materialeforbrug, udbytte og økonomi. Jeg har ansvar for lageret i SAP samt vedligehold af stamdata. Jeg er også superbruger i SAP, så jeg får mange henvendelser fra kollegaer, der har brug for hjælp. Dette klarer jeg med tlf. og computer. Jeg kan ikke komme forbi kollegaerne og se deres skærm, men kompenserer altså for dette ved at vi taler sammen over tlf og ser på hver vores skærm. Jeg arbejder også med trending af analyseresultater på computer, hvilket jeg klarer med Zoomtext. Jeg kan lide at præsentere med Power Point for afsnittet, og her lærer jeg min præsentation udenad og støtter mig op af et udprintet slideshow. Generelt kompenserer jeg ved at huske udenad og sætte mig grundigt ind i emnerne.


Mentor id 05

Uddannelse: Jurist
Erhverv: Juridisk sagsbehandler 
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1975
Synstatus: Blind

Jeg er ansat som sagsbehandler i staten, hvor jeg udarbejder lovforslag, besvarer henvendelser vedr. indholdet af gældende lovgivning og deltager i tværgående politiske projekter. På arbejdet ligner min hverdag meget de andre sagsbehandleres, bortset fra at jeg scanner sagerne ind og får dem læst højt af computerens talesyntese. Jeg har en personlig assistent 20 timer om ugen, der blandt andet hjælper mig med at ordne sagerne, så jeg nemt kan finde rundt i dem.

Mentor id 06

Uddannelse: Lærer
Erhverv: Forebyggelseskonsulent
Region: Syddanmark
Køn: Mand
Født: 1974
Synstatus: Svagsynet

Jeg arbejder som forebyggelseskonsulent for tosprogede unge. I mit arbejde dækker jeg følgende områder: Daglig leder for en drenge/pige klub, ansvarlig for et lommepengeprojekt, tovholder for et mentorprojekt, aftaleordning i dialogforum samt en mødecafe.


Mentor id 07

Uddannelse: Datanom
Erhverv: EDB-medarbejder
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1958
Synstatus: Blind

Jeg arbejder som planlægger og skal afdække arbejdsprocesser og brugerbehov samt planlægge virksomhedens interne IT-systemer. Derfor deltager jeg i bruger- og designmøder og programmerer skræddersyede IT-systemer til brugerne i virksomheden.

Mentor id 08

Uddannelse: EDB-assistent
Erhverv: Selvstændig
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1978
Synstatus: Blind

Jeg holder foredrag og kurser om motivation og arbejdsglæde m.m. og har ansat én person, som varetager bogføring og administration. Når jeg rejser rundt i verden har jeg også ofte en ledsager med, hende hyrer jeg på freelancebasis. På mine foredrag og i mine kurser trækker jeg på al den erfaring jeg har fået dels fra idrættens verden og dels fra erhvervslivet. Når jeg ikke holder foredrag og kurser bruger jeg min tid i sportens verden, hvor jeg er mentaltræner både for 2 håndboldhold og for flere unge eliteidrætsudøvere.


Mentor id 09

Uddannelse: Elektroniktekniker (som seende), voksenpædagogik
Erhverv: Hjælpemiddelassistent
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1961
Synstatus: Stærk svagsynet

Vejleder studerende i deres projekter. Deltager i møder og konferencer om fysisk aktivitet for synshandicappede. Afprøver hjælpemidler. Holder foredrag og undervisning i brugen af hjælpemidler.

Mentor id 10

Uddannelse: Pædagog
Erhverv: Børnehavepædagog
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1977
Synstatus: Svagsynet

Jeg er børnehavepædagog og yder omsorg for børnene, og stimulerer deres udvikling. Jeg har særlig interesse for udendørs aktiviteter og laver aktiviteter med sport og bevægelse med børnene. Jeg deltager også i børnehavens forskellige projekter, udover det daglige samvær med børnene.


Mentor id 11

Uddannelse: Socialrådgiver
Erhverv: Socialrådgiver
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Føt: 1975
Synstatus: Blind

Jeg er socialrådgiver og behandler sager for folk på overførselsindkomst, afklarer og visiterer borgere til hjælpeordninger om nødvendigt. Jeg har megen direkte kontakt med borgerne, men også en del administrativt arbejde.

Mentor id 12

Uddannelse: Økonom
Erhverv: Økonom
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1975
Synstatus: Stærkt svagtseende

Jeg er økonom og arbejder som fuldmægtig. Jeg trækker data ud af kommunens IT-systemer (SAS), analyserer tallene og præsenterer resultaterne for ledelsen, så de kan holde kontrol med kommunens budgetter.


Mentor id 13

Uddannelse: Korrespondent/Telemarketing
Erhverv: Overassistent i kundecenter
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1968
Synstatus: Blind

Jeg er overassistent i et kundeservice-center. Størstedelen af min nuværende arbejdsfunktion er som supporter, hvor jeg både via telefon og mail hjælper virksomheder og private med at anvende selvbetjeningsløsninger på nettet og digital signatur og NemID. Desuden besvarer jeg faglige spørgsmål om registrering og regler på området.
Udover kundebetjeningen arbejder jeg i et projekt, som tilsammen med mange andre projekter har til formål at modernisere alle Styrelsens IT-systemer de kommende år. Jeg har også deltaget i en arbejdsgruppe om effektivisering af de interne arbejdsprocesser.

Mentor id 14

Uddannelse: Journalist/retorik
Erhverv: Kommunikationsrådgiver og psykoterapeut
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1972
Synstatus: Stærkt svagsynet 

Jeg har i min karriere både været freelance journalist ved aviser og magasiner, skrevet fagbøger og været kommunikationsrådgiver for både private og offentlige virksomheder.  Jeg har også været fastansat hos fx TDC og Danmarks Evalueringsinstitut som kommunikationssansvarlig. Siden 2017 har jeg igen valgt at blive selvstændig for både at kunne erhverve mig som privatpraktiserende psykoterapeut og kommunikationsrådgiver.


Mentor id 16

Uddannelse: Maskiningeniør
Erhverv: Maskiningeniør
Region: Syddanmark
Køn: Mand
Født: 1968
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg er maskiningeniør og arbejder med udvikling af elektrisk udstyr i en stor produktionsvirksomhed. Det betyder, at jeg laver meget tegnearbejde på PC i både 2D og 3D CAD (MS-Visio og SolidWorks). Jeg arbejder også en del med database (Movex) og jævnligt også med både mekanisk test og produktionssupport.

Mentor id 17

Uddannelse: Socialrådgiver
Erhverv: Regionskonsulent
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1961
Synstatus: Svagsynet

Jeg arbejder i dag som regionskonsulent for Dansk Blinde Samfund og er daglig leder af 14 kreds-konsulenter. Jeg er også bisidder for medlemmer i komplekse sager, udfærdiger eller svarer ankeskrivelser. Desuden laver jeg undervisnings-materiale og kurser for konsulenter o.l.

Jeg trækker på andre medarbejdere til booking af lokaler, forplejning, gennemlæsning og udsendelse af breve o.l. Til tekstbehandling på PC anvender jeg Zoomtekst.

Mobilitet i jobbet kan være svært, fordi offentlig transport tager ret lang tid og begrænser, hvor mange møder jeg kan nå på en dag.
 
Jeg bliver nok hurtigere træt i hovedet end andre, da en arbejdsdag kræver meget koncentration. Men eller synes jeg ikke, at mit syn betyder noget negativt i mit daglige arbejde.


Mentor id 19

Uddannelse: Erhvervsjurist
Erhverv: Forskningsrådgiver
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1977
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg er cand. merc. jur. og arbejder som kunderådgiver i et forsikringsselskab. Jeg rådgiver virksomhedens kunder om forsikringer, når de ringer ind. Derudover laver jeg sanering af kunder og underviser mine kolleger.

Mentor id 20

Uddannelse: EDB-operatør
Erhverv: Systemspecialist
Region: Syddanmark
Køn: Mand
Født: 1949
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg arbejder som systemspecialist og arbejder med datasikkerhed i Norden for eksterne kunder. Seks gange om året er jeg ved IBM i Stockhom, hvor hele teamet mødes og laver forskellige workshops.


Mentor id 21

Uddannelse: Cand.mag.
Erhverv: Gymnasielærer
Region: Syddanmark
Køn: Kvinde
Født: 1971
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg er cand.mag. i dansk og religion og arbejder som gymnasielærer. Jeg underviser i religion i fire gymnasieklasser.

Mentor id 22

Uddannelse: Antropolog
Erhverv: Ph.d.-studerende
Region: Sjælland
Køn: Mand
Født: 1976
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg færdiggjorde min uddannelse i 2005 og har siden da arbejdet i en kommunal forvaltning som sagsbehandler, derefter som fuldmægtig i arbejdsmarkedsstyrelsen og i de seneste 2 år har jeg skrevet en ph.d.-afhandling om styringen og organiseringen af aktiveringsindsatsen i kommunerne.

Mit nuværende arbejde består i, på den ene side
at vejlede og undervise studerende, og på den anden side at skrive min afhandling. Det sidstnævnte indebærer både indsamling og bearbejdning af data samt at læse en del litteratur og skrive selve afhandlingen. Derudover deltager jeg i en del arbejdsgruppemøder samt kurser og internationale konferencer.

Specielt vejledning, indsamlingen af data, læsning og skriveprocessen egner sig særdeles godt til en med et nedsat syn, da der findes rigtige gode hjælpemidler til at forstørre skrift (CCTV og ZoomText til PC). Eftersom mit synshandicap ikke giver mig problemer med at orientere mig, kan jeg derudover sagtens interviewe folk og lave deltagerobservation. Mine udfordringer ligger primært i undervisning, møder, kurser og konferencer, hvor man ofte skal tage udgangspunkt i noget skriftligt materiale uden at have ordentlige hjælpemidler ved hånden. Den eneste måde at kompensere på, er ved at forberede sig grundigt og sætte sin lid til ens hukommelse og folks tålmodighed.

Generelt vil jeg dog vurdere forskning som værende ret godt for personer med nedsat syn, selvom det, som alle andre jobs, nogen gange indebærer nogle vanskelige udfordringer, der kan give frustrationer i starten.

Generelt betyder mit syn kun noget, når jeg møder nye kolleger og skal gøre rede for det og mine hjælpemidler – det kræver ofte en ekstra indsats. Det gjorde det også at få hjælpemidlerne på plads i starten. 


Mentor id 23

Uddannelse: EDB-assistent
Erhverv: Kontorfunktionær
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1971
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg arbejder på sygedagpengekontoret i en stor kommune. Mine arbejdsopgaver består i telefonomstilling samt at give råd og vejledning til borgerne vedrørende kontanthjælp samt besvare spørgsmål vedrørende udbetaling af ydelserne. Derudover er jeg ansvarlig for at fordele de mails, som vi modtager til de enkelte afdelinger/medarbejdere. Det kan bedst sammenlignes med en form for elektronisk posthåndtering.

Mentor id 24

Uddannelse: Socialrådgiver
Erhverv: Socialrådgiver
Region: Sjælland
Køn: Mand
Født: 1979
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg arbejder som socialrådgiver i en arbejdsmarkeds-afdeling, hvor jeg rådgiver mennesker med sociale problemer og er med til at vurdere menneskers arbejdsevne. Derfor sidder jeg i en afklarende funktion, hvor der afklares til revalidering, fleksjob og førtidspension. Arbejdet er mest skrivebordsarbejde med computeren og mange telefonsamtaler samt direkte kontakt med borgerne


Mentor id 25

Uddannelse: Cand.mag.
Erhverv: Folkeskolelærer
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Alder: 39
Synstatus: Blind

Jeg er uddannet cand.mag. i musik og samfundsfag. Jeg arbejder i dag som folkeskolelærer, hvor jeg underviser i musik.

Mentor id 26

Uddannelse: Translatør og tolk
Erhverv: Freelance
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Alder: 34
Synstatus: Blin
d

Jeg er uddannet cand.ling.merc.(translatør og tolk i engelsk). Jeg arbejder som oversætter ved Europakommissionen i Bruxelles. Vi sidder med mange forskellige teksttyper, bl.a. retsakter, der skal oversættes til samtlige 23 snart 24 officielle EU-sprog. Jeg oversætter fra engelsk og fransk til dansk. Jeg arbejder på fuld tid på normale vilkår.


Mentor id 27

Uddannelse: Speditør
Erhverv: Speditør
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Alder: 57
Synstatus: Blind

Jeg arbejder som speditør og køber og sælger gods til transporter til eksport til eller fra Bulgarien og de tidligere Jugoslaviske republikker. Tit skal jeg satse og købe al pladsen i en lastbil og så prøve at sælge pladsen til andre speditører. Jeg skal også lave aftaler med lokale vognmænd i landene og have kontakt med kunderne. 

Mentor id 28

Uddannelse: Cand.mag.
Erhverv: Selvstændig
Region: Midtjylland
Køn: Mand
Alder: 36
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg har min egen virksomhed indenfor coaching og undervisning. Her udfører jeg opgaver som coaching af sygemeldte borgere og andre indenfor beskæftigelsessystemet, coaching af medarbejdere og ledere i udvikling af ledelseskompetencer, stresshåndtering, personlige udfordringer etc. , undervisning indenfor beskæftigelsesområdet, undervisning af medarbejder-/ledergrupper i personlig og organisatorisk vækst, trivsel, stresshåndtering, kreativitet/innovation og forandringsprocesser, udarbejdelse og gennemførelse af trivselsanalyser med efterfølgende rapporter og salg af konsulentydelser til private og offentlige virksomheder. Min arbejdsdag er meget svingende. Der er perioder med meget hektisk aktivitet og andre med læsning, skrivning af rapporter, fordybelse etc.


Mentor id 29

Uddannelse: Fysioterapeut
Erhverv: Fysioterapeut
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Alder: 41
Synstatus: Svagsynet

Min primære opgave er at være faglig vejleder indenfor rehabilitering af borgere med KOL. Jeg laver udviklingsopgaver, kvalitetssikring og klinisk arbejde, bla. Holdtræning. Jeg holder afklarende samtaler med med borgere med KOL i forhold til at give dem viden om hvordan man kan forbedre sine livsvilkår når man har en kronisk lidelse.

Mentor id 30

Uddannelse: Cand.IT
Erhverv: Testmanager
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1980
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg laver strategisk planlægning og udførende test arbejde i IT sektoren. Jeg administrerer også et lille hold af testere, for hvem jeg skal planlægge opgaver og holde styr på tidsplaner og ressourcefordelinger i forhold til vores it projekter. 

Og så er jeg så heldig at jeg kan slå 2 fluer med ét smæk, da jeg også er Mentor på min arbejdsplads. Jeg hjælper nye testere med at forstå test som koncept og arbejde, og hjælper dem med forberedelse til deres certificeringer. 


Mentor id 31

Uddannelse: EDB-assistent
Erhverv: IT Application Support Administrator
Region: Sjælland
Køn: Mand
Født: 1965
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg arbejder med at sørge for at IT-brugerne i den virksomhed jeg er ansat i forstår at bruge en proces når der skal bestilles opgraderinger eller nyt software i virksomheden. Jeg hjælper til med at guide brugere igennem vore bestillingssystemer og overdragelse af software til produktion. Der er en meget skarp skelnen mellem test og produktionsmiljøer. Jeg vejleder også brugere i forskelige faser af implementeringen såsom test af software produkter. Jeg deltager som i andre matrix organisationer også i projekter løbende. Mine mange års erfaringer med projektarbejde giver mig en stor ballast på dette område.

Mentor id 32

Uddannelse: Fysioterapeut
Erhverv: Fysioterapeut
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1981
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg arbejder med kommunal genoptræning af borgere med mange forskellige typer af diagnoser og funktionsniveau, i alderen fra 10 år og op. Borgerne kommer ambulant, men i samme bygning er en rehab.afdeling, de borgere som er der og har behov for genoptræning kommer vi op til. I den forbindelse er der meget tværfagligt samarbejde. En periode var jeg på en anden adresse, hvor de primært tager sig af knæ- og hofte alloplastik. En periode var jeg 3 dage om ugen det ene sted og 2 dage det andet sted og det er planen at jeg om et halvt år skal arbejde på en tredje adresse. Sammen med en kollega har jeg lige udarbejdet et undersøgelsesskema til en diagnosegruppe. Pt er jeg med i en arbejdsgruppe om LEAN i afsnittet.


Mentor id 33

Uddannelse: Jurist
Erhverv: Advokatfuldmægtig
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1983
Synstatus: Svagsynet

Jeg laver advokatarbejde – der er en del rådgivning og mange telefoniske henvendelser med problemstillinger, der kræver hurtige svar. Herudover større spørgsmål, der skal løses i retssager og lignende.

Mentor id 34

Uddannelse: Børnehavepædagog
Erhverv: Idrætspædagog
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1968
Synstatus: Svagsynet

Jeg vejleder/giver inspiration til nye medarbejder om brugen af pædagogisk idræt som metode til at udvikle det enkelte barns kompetencer. På den stue jeg er tilknyttet har jeg desuden ansvaret for at 20 børns behov og udvikling bliver tilgodeset både sprogligt, socialt, og motorisk. Jeg bruger meget fysisk aktivitet i omgangen med børnene. Endelig har jeg ansvaret for institutionens hjemmeside.


Mentor id 35

Uddannelse: Civilingeniør
Erhverv: Projektleder
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1962
Synstatus: Svagsynet

Jeg er projektleder indenfor IT i en stor virksomhed og løser komplekse projekter med eksterne parter. Sørger for igangsætning og opfølgning af strategiske digitaliseringsinitiativer og for udvikling og implementering af it-metoder og ledelsesmodeller. I mit daglige arbejde bruger jeg min systematiske evne, min evne til at forudse, min analytiske sans, kreativitet og min evne til at skabe kontakt til mennesker.

Mentor id 36

Uddannelse: Fysioterapeut
Erhverv: Fysioterapeut
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1957
Synstatus: Blind

Jeg arbejder mest med at træne beboere fra henholdsvis beskyttede boliger og plejehjem. Træningen tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau, hvor hovedformålet er at beboerne forbliver på deres aktuelle funktionsniveau eller oplever mindre forbedringer. Træningen er individuel, men jeg har ofte 3 – 4 beboere tilstede samtidigt, da træningen foregår i et velindrettet træningslokale. Dialog med mine beboere er et af de vigtigste redskaber samt mine hænder i forbindelse med gangtræning og justere redskaber til individuel brug. Jeg giver også behandlinger med ultralyd, kortbølge, el-stimulering samt massage.


Mentor id 37

Uddannelse: Organist
Erhverv: Organist
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1957
Synstatus: Blind

Jeg arbejder som organist i en kirke. Jeg arbejder med at spille til alt hvad der nu skal bruges musik til.

Mentor id 38

Uddannelse: Cand.linc.merc
Erhverv: Tolk
Region: Bruxelles, Belgien
Køn: Kvinde
Født: 1984
Synstatus: Blind

Jeg bor i Bruxelles, hvor jeg arbejder som freelance konferencetolk ved EU’s institutioner. Mit arbejde består i, sammen med mine kolleger, at simultantolke, mens et møde finder sted, så alle mødedeltagerne kan tale og lytte til deres eget sprog. Jeg har ingen assistance. Under selve møderne bruger jeg kun et lille punktskriftsapparat, hvor jeg har dokumenterne til mødet, så jeg kan følge med i, hvor vi er. Jeg bruger selvfølgelig en computer med JAWS uden for møderne til at tjekke mit program, downloade dokumenter osv. Jeg arbejder indtil videre fra tysk, engelsk og spansk til dansk og er i gang med at lære fransk. Der er en del rejseaktivitet forbundet med arbejdet, da jeg ofte tolker ved møder i Strasbourg og Luxembourg.


Mentor id 39

Uddannelse: Lærer
Erhverv: Folkeskolelærer 
Region: Syddanmark
Køn: Kvinde
Født: 1966
Synstatus: Stærkt svagsynet

Underviser i matematik i indskolingen, og har i de senere år også undervist i specialundervisning i matematik.  

Mentor id 40

Uddannelse: Fysioterapeut
Erhverv: Projektansvarlig 
Region: Midtjylland
Køn: Mand
Født: 1972
Synstatus: Stærkt svagsynet

Arbejder som projektansvarlig på et forskningsprojekt, hvor jeg bl.a. laver interviews og kan bruge mine kompetencer som fysioterapeut.


Mentor id 41

Uddannelse: Cand.Soc i Management in Creative Business Processes
Erhverv: Konsulent 
Region: Sjælland
Køn: Mand 
Født: 1979
Synstatus: Stærkt svagsynet

Jeg arbejder som interne konsulent og projektudvikler. Jeg sidder i et center med fokus på slagteribranchen og udvikling af teknologi til branchen. Jeg kender intet til branchen, men jeg ved en del omkring hvordan man stabler et udviklingsprojekt på benene, hvordan man får kvalificeret sine idéer, finder de rigtige partnere at lave idéen med, finder finansieringen osv. Der udover bruger jeg også en del tid på at få ny viden ind i centret og have kontakt til forskningsverdenen.

Mentor id 42

Uddannelse: Ergoterapeut
Erhverv: Ergoterapeut 
Region: Sjælland
Køn: Kvinde
Født: 1976
Synstatus: Svagsynet

Jeg er ansat på et sygehus og vurderer patienternes funktionsevne samt deres behovet for genoptræning og hjælpemidler. Tager fx stilling til om de er i stand til at opholde sig i hjemmet, udleverer hjælpemidler og tilpasser dem. Vurderer om der er problemer omkring væske- og fødeintagelser. Derudover laver jeg meget administrativt arbejde og samarbejder desuden med kommuner og pårørende.


Mentor id 43

Uddannelse: Bachelor i Value Chain Management og kommende Master i International Business Management (m. speciale i Supply Chain og Digitalisation)
Erhverv: Junior Operations Manager
Region: Køln, Tyskland
Køn: Mand
Født: 1993
Synsstatus: Stærkt svagsynet


Jeg supporterer operations hos en tech start op. Jeg har indtil nu arbejdet på to overordnede projekter. Det ene var at opbygge en finansiel model, der kunne forecaste forskellige finansielle scenarier afhængig af udvikling i salg og omkostninger. Her arbejdede jeg i tæt samarbejde med CFO’en. Det andet projekt omhandlede konvertering af leads til kunder og lead nurturing. 

Mentor id 44

Uddannelse: Cand.mag i Engelsk og Lingvistik
Erhverv: Læse-/skrivevejleder og studieadjunkt
Region:  Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1975
Synstatus: Blind


Jeg giver individuel vejledning til studerende med dansk som andetsprog. Når der er studerende nok, afholder jeg også kurser i skriftlig akademisk dansk. Jeg er læse/skrivevejleder, men der er mest fokus på skrivning. Mit arbejde består mest i at læse dele af de studerendes opgave og give feedback i forhold til de spørgsmål, de studerende har fx struktur, sætningssammenhæng og ordforråd. Der er derudover et vigtigt kulturelt aspekt i at bevidstgøre de studerende om de akademiske krav, som de studerende skal leve op til ifølge studieordningerne. Der er således tale om samtale om og arbejde med sprog i detaljer.

Derudover har jeg visitationssamtaler med studerende, som har mistanke om dysleksi, eller som har dysleksi. Min opgave er at indstille dem til det korrekte videre forløb fx en test eller til en udredning af deres nuværende behov.


Mentor id 45

Uddannelse: Merkonom og Telemarketingsuddannelsen
Erhverv: Kontorassistent
Region: Hovedstaden
Køn: Kvinde
Født: 1967
Synstatus: Stærkt svagsynet 

Jeg arbejder som administrativ medarbejder/sekretær i et bofællesskab. Jeg er forstanderens assistent og varetager en del mail/brevskrivning. Hver morgen deltager jeg i personalemøder samt det månedlige personalemøde, hvor jeg er referent, der ud over har jeg beboerkontakt, udarbejder skemaer, laver kasserapporter, afstemmer bonner, ansvarlig for ind- og udbetalinger af husets kasse, indscanner dokumenter og sætter fakturaer til betaling, læser korrektur, sender materiale til nyhedsbrev m.m.

Mentor id 46

Uddannelse: Bygningssnedker og bygningskonstruktør
Erhverv: Bygningsvedligeholder samt selvstændig snedker og rådgiver
Region: Syddanmark
Køn: Mand
Født: 1982
Synstatus: Svagsynet

Kerneopgaven er at jeg har en portefølje af kommunens bygninger. Jeg gennemgår bygningerne og vurderer hvad der skal vedligeholdes. Har desuden været projektleder sideløbende og er arbejds- og miljørepræsentant for kollegerne. Har været projektkoordinator for projekt i kommunen omkring modernisering og renovering af skoler og daginstitutioner. Her sørgede jeg for at projekterne blev udført, fulgte op på økonomien, refererede til chefer fra kommunens forvaltninger. Privat har jeg mit eget snedkerværksted og laver desuden rådgivningsopgaver: laver fx myndighedstegninger, som understøtter bygherre med første skitse, lave byggeansøgninger, tjekker love og regler


Mentor id 47

Uddannelse: Folkeskolelærer
Erhverv: Folkeskolelærer
Region: Nordjylland
Køn: Kvinde
Født: 1981
Synsstatus: Svagsynet

Mentor id 48

Uddannelse: Kontorassistent
Erhverv: Folketingsbetjent
Region: Hovedstaden
Køn: Mand
Født: 1969
Synstatus: Svagsynet 

Jeg arbejder som betjent i Folketinget. Her står jeg for en masse praktiske ad hoc opgaver,  samt for undervisning af bl.a. 8-9. klasser som er på besøg. Jeg laver rundvisning for besøgende, står for postomdeling, og skanner gæster der kommer ind.