Undervisere og uddannelsessteder

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS’ studievejledere giver gode råd til alle uddannelsessteder.

Mennesker med synsnedsættelse kan gennemføre langt de fleste uddannelser med hjælp fra hjælpemidler, undervisningsmaterialer og sekretærhjælp, som kan søges i Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) via SPS-ordningen (Specialpædagogisk støtte). Uddannelsesstedet kan også spille en afgørende rolle i forhold til at fjerne eventuelle barrierer undervejs.

God råd, når du har en elev eller studerende med synsnedsættelse

Indledende samtale

Tag en indledende samtale med eleven eller den studerende før uddannelsesstart, så eventuelle behov bliver afdækket fra start. Det giver erfaringsmæssigt en bedre studietid.

Uddannelsesbøger

Elever og studerende, som får fremstillet særligt materiale fra NOTA, har brug for at få uddannelses- og semesterplaner og litteraturlister i god tid, så deres bøger kan blive gjort tilgængelige til uddannelsesstart. Ofte kan det tage mange uger.

Tavleundervisning

Sørg for, at alt, der skrives på tavlen eller står på handouts eller PowerPoints, læses højt. Det er i øvrigt en fordel for alle elever og studerende.

Undervisningsmaterialer

Det er en stor hjælp for elever og studerende med synshandicap, hvis noter, overheads og powerpoints gøres tilgængelige i elektronisk format. Enten via intranettet eller på en mail. Og gerne før undervisningen, så er det lettere at deltage aktivt, når man ikke kan se tavlen.

Eksamen

Det tager længere tid at læse for mange elever og studerende med synsnedsættelse. Derfor kan det være nødvendigt at få ekstra tid ved skriftlige eksaminer. Har man mange hjælpemidler, der skal flyttes, kan det være en fordel at få lov at afholde eksamen i eget hjem. Nogle elever og studerende kan være afhængige af, at få særligt fremstillet eksamensmaterialer fra NOTA. Her er det vigtigt at bestille disse i god tid.

Gruppearbejde

Gruppedannelse er ofte en meget visuel proces. Undersøg om elever og studerende med nedsat syn har brug for hjælp til at komme med i en gruppe. Det kan også være en hjælp, hvis grupperne er sammensat på forhånd.

Foldere: Vil du have flere gode råd?

Hvad skal der til, for at mennesker med synshandicap kan starte på en uddannelse?

I denne video skal to piger, Sofie & Sofie, starte på samme videregående uddannelse. Den eneste forskel, der er på de to piger, er, at den ene Sofie er blind. Hvilken forskel gør det for hende? Det illustrerer filmen.

Hvis I har spørgsmål eller brug for rådgivning, kan I altid kontakte IBOS’ studievejledning.

Kontakt IBOS’ studievejledning