Video

illustration af citationstegn i taleboble

IBOS har masser af videoer til dig, fx om vores tilbud og livet med synshandicap. Husk du kan følge IBOS’ videokanal IBOSfilm på YouTube. Så får du besked, når der er nye videoer.


IBOS producerer film

IBOS producerer løbende film. Nedenfor er et udpluk af IBOS’ film, men du kan se alle vores film på IBOS YouTube kanal: IBOSfilm.


Oplev IBOS Ungekursus

I denne video fortæller to unge studerende med synshandicap, Nicklas og Anuja, og lærer Inger Rydal om IBOS Ungekursus. Her kan unge få lektiestøtte og supplerende undervisning. Fx ekstra faglig støtte til nogle fag, når de skal starte på en ungdomsuddannelse.

Fold ud og få synstolkning af filmen ‘IBOS Ungekursus’

I filmen fortæller to unge, Nicklas og Anuja, om at gå på IBOS Ungekursus i kombination med hf. Derudover fortæller underviser, Inger, også om Ungekursus. Undervejs, som de fortæller, er der dækbilleder og lyd, der understøtter det, som bliver fortalt. Filmen beskrives her.

Intro-scene

Nicklas og Anuja kommer gående på Rymarksvej – solen skinner og fuglene kvidrer. De går ind på IBOS, mens de fortæller.

Nicklas siger, ”Jeg hedder Nicklas, jeg er 25 år. Jeg er blind.” Og Anuja siger, ”Jeg hedder Anuja, jeg er 21 år og jeg er blind.” De fortæller videre samtidig med, at man kan se dem til undervisning med en lærer, Jes.

Nicklas, ”Vi tager begge to hf-enkeltfag i kombination med, at vi går på Ungekursus her på IBOS.  

Anuja, “Det vil vi fortælle mere om i denne video.”

Undervisningsscene

Her har Anuja og Nicklas fortsat undervisning med en lærer, Jes, der deler et taktilt koordinatsystem ud. Der zoomes ind, så man kan se deres fingrer føle på koordinatsystemet. Derudover føler Anuja på følbare figurer. Anuja fortæller:

”Her på IBOS får jeg vejledning i at bruge de materialer, jeg kan få fra SPS-ordningen på hf. Det gør jeg, fx at forstå de visuelle elementer i matematik. Det kan være geometri, figurer og grafer.”

Jes hjælper Anuja med at sætte figurerne sammen – og Anuja siger:

”Der er en form for tryghed i at være tilknyttet IBOS. Man kan få hjælp til mange forskellige ting, af nogen som har erfaring med synshandicap.”

Herefter fortæller Nicklas:

”På Ungekursus har jeg mulighed for at få uddybet lige præcis de ting, jeg har brug for. Det har man ikke altid i klasseundervisningen.” Her klippes der over til undervisning, hvor Jes hjælper Nicklas med nogle taktile grafer. De bladrer i siderne og Nicklas føler på grafens linjer. Nicklas fortæller videre, mens vi ser en vejledningssituation, hvor en underviser, Carsten, har en samtale med en studerende, Malene. De sidder over for hinanden ved et bord. Derudover ser man Anuja få mobility-undervisning af mobility-instruktur, Susanne. Anuja mærker på det taktile skilt ved et lokale, hvorefter de øver mobilty på gangen, så Anuja kan finde vej til lokalet. Man hører lyden af stokken over gulvet. Nicklas fortæller: ”På Ungekurset er jeg blevet afklaret og vejledt i hvilken hjælp, jeg har brug for. Og hvor og hvordan jeg søger det, fx mobility og SPS.”

Scene, underviser, Inger, fortæller om IBOS Ungekursus

Man starter med at se Inger tale til kameraet: ”Jeg hedder Inger, og jeg er lærer her på Ungekursus.” Her er også et skilt med Ingers navn og titel.

Inger fortæller videre:

”På Ungekursus kan undervise og støtte unge med synshandicap, som parallelt er i gang med at tage en ordinær ungdomsuddannelse, fx som enkeltfag på AVU eller HF. På Ungekursus har man mulighed for at få lektiestøtte og supplerende undervisning.” Der klippes til optagelser, hvor underviser Susanne sidder ved siden af en studerende, Malene, og viser hende, hvordan hun anvender CCTV. Altså forstørrelse. De kigger sammen på en opskrift. Susanne viser, hvordan man gør og herefter prøver Malene.

Herefter ser vi underviser, Jes, og studerende, Yousef, sidde med en computer, hvor de bruger matematikprogrammet Latec. Her kan man høre talesyntesen, som de taster på computeren. Inger siger: ”Nogle af de unge vi møder kan pga. af deres synshandicap have brug for ekstra faglig støtte til nogle fag, når de skal starte på en ungdomsuddannelse.”

Herefter ser vi Yousef arbejde ved en computer, mens han anvender sit punktdisplay – og Inger fortæller: ”Man kan have en anden sproglig og kulturmæssig baggrund, som i kombination med et synshandicap gør, at man har brug for supplerende undervisning.”

Der klippes til hænder, der føler på et taktilt koordinatsystem med en graf samtidig med at Inger fortæller videre: ”Det kan også være, at man skal have genopfrisket sin viden, hvis det er længe siden man gik i folkeskole. Eller hvis man mangler nogle eksaminer i sin afgangsprøve.”

Herefter ser man to elever, Niclas og Magnus, stå ved en kaffeautomat. Nicklas føler over punktskriften for at læse valgmulighederne. En anden ung, Malene, kommer og taler med og der trykkes på en knap, hvorefter man hører lyden af en kop kaffe, der doseres ned i en kop. Til disse optagelser siger Inger: ”For unge med synshandicap tager alting længere tid og koster ekstra energi, set i forhold til deres seende medstuderende på uddannelsesstedet. Fx transport til og fra skole, at orientere sig i studiematerialer, webdagbog, at læse og skrive tekster, at deltage i gruppearbejde og så videre.” Til slut mens hun fortæller vises en ung fyr, Claudio, der sidder og navigerer i nyheder på sin iPhone, mens man kan høre VoiceOver i baggrunden af det Inger fortæller. Hun fortsætter: ”Fordi unge med synshandicap mangler hele den visuelle side af undervisningen, har de ofte brug for at arbejde med andre metoder til at indlære og huske tingene på. Eller hvis man mangler nogle eksaminer i sin afgangsprøve. Fx taktilt, kropsligt eller auditivt.”

Her er vi tilbage til matematikundervisningen, hvor Yousef og Jes, skal printe. Yousef sætter sin computer til printeren, der printer figurer på svulmepapir, der efterfølgende køres igennem endnu en maskine for at give varme, så stregerne kan svulme op og figurerne bliver følbare. Til sidst ser man Yousef føle på stregerne.

Herefter er vi til geografiundervisning. Magnus sidder på højre side af et bord og føler på en taktil globus. Yousef sidder for bordenden og Nicklas på venstre side af bordet. De føler begge på taktile landkort. Inger står mellem Nicklas og Yousef og vejleder. Samtidig fortæller Inger: ”På uddannelsesstedet kan den unge via SPS-ordningen få sekretærtimer og studiestøttetimer. Men der kan også være brug for undervisning i at anvende sine hjælpemidler, notatteknik og studiebøger optimalt, og i aflæsning af taktile kort og illustrationer. En ydelse som er indeholdt i Ungekursus.” Herefter vises Malene, Nicklas, Yousef og Magnus, der hygger sig i haven. De sidder på en slags havebænk – to og to over for hinanden – der kan gynge. Fuglene kvidrer i baggrunden.

Afslutningsvis fortæller Inger: ”Sidst, men ikke mindst har man på Ungekursus mulighed for at sparre, vidensdele og udveksle erfaringer med andre unge med synshandicap. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores tilbud.” Samtidig klippes der til Nicklas og Magnus, der spiller showdown – en versionering af bordtennis for mennesker med synshandicap. De står i hver deres ende af bordet og slår med battet til bolden, når bolden er i deres ende. Man kan høre lyden, når de slår til bolden. Nicklas scorer et mål og Magnus tager bolden og starter spillet igen. Herefter ser man en gruppe unge, Anuja, Malene, Yousef og Claudio, sidde rundt om et bord og tale og grine. Derefter spiller Magnus og Yousef playstation, et fodboldspil. Man hører lyden fra spillet. Til sidst vises et skilt med IBOS’ telefonnummer.

Vil du vide mere om synet?

I den ene video fortæller IBOS’ neurooptometrist, Karsten Haarh, om dobbeltsyn: Hvad er årsagerne? Hvad betyder det? Hvad anbefaler IBOS? Og hvilke hjælpemuligheder er der? I den anden video fortæller han om filterglas, filtrering af lys ved lysfølsomhed og filterbriller.

Fold ud og få synstolkning af filmene om dobbeltsyn og filterbriller

Neurooptometrist, Karsten Haarh, taler direkte til kameraet. Alt, han siger, kan læses i undertekster.

Vil du have viden og tips om hjælpemidler?

Ansvarlig for IBOS’ hjælpemiddeludstilling, Birgit Christensen, fortæller om hjælpemidler på YouTube-playlisten Ugens Hjælpemiddel.

Mobilitystokke

Ved du, hvad der skal til, for at mennesker med synshandicap kan starte studie og job?

I den ene video skal to piger, Sofie & Sofie, starte på samme videregående uddannelse og i den anden film skal de søge og starte på et job. Den eneste forskel, der er på de to piger, er, at den ene Sofie er blind. Hvilken forskel gør det for hende, når hun efter sin ungdomsuddannelse vil tage en videregående uddannelse? Og hvilken forskel gør det for hende, når hun vil søge og starte på et job? Det illustrerer de to film.

Sofie starter på en videregående uddannelse
Sofie starter på et nyt job

Fold ud og få synstolkning af filmene om Sofie og Sofie

Sofie og Sofie er i midten af billedet – Begge to er tegninger af en pige. Sofie, der er blind, får en mobilitystok i hånden. Der er turkis baggrund.

Alle skridt, de to piger skal igennem, bliver illustreret med et ikon, der understøtter det, der bliver fortalt. Fx bliver der vist et ikon af et dokument, når Sofie skal skrive en ansøgning osv.

Der er undertekster i filmene.

Video: SPS-afklaring

Tag med den studerende Silas med til SPS-afklaring. Se de enkelte skridt.

Fold ud og få synstolkning af filmen om SPS-afklaring

Scene 1. Silas ankommer til IBOS

Optagelse: Silas kommer ind af IBOS’ hovedindgang, hvor studievejlederen byder ham velkommen. Sammen går de mod lokalet, hvor næste skridt, nemlig en indledende samtale, skal foregå.

Speak: IBOS hjælper unge med synshandicap med SPS-afklaring, for at de kan få de nødvendige synskompenserende hjælpemidler til studiet. I denne film kan I møde Silas, der får en SPS-afklaring i forbindelse med, han skal starte på fysioterapeutuddannelsen. Forud for afklaringen har Silas talt med studievejlederen om de synsudfordringer, han oplever på studiet. Tag med Silas til SPS-afklaringen.

Scene 2: Indledende samtale

Optagelse: IKT-konsulent og ergoterapeut sidder og taler, da studievejleder og SIlas kommer ind. De hilser på hinanden og sætter sig ned ved et bord og har en indledende samtale.

Speak: Først skal Silas have en fælles samtale med en synsfaglig studievejleder, en IKT-konsulent og en ergoterapeut. Der spørges ind til Silas’ funktionelle syn, hvilke materialer der bruges i undervisningen og om han benytter lyd/oplæsning og/eller forstørrelse. Ergoterapeuten spørger ind til læsemængden og Silas’ energiniveau, for at høre hvor lang tid han kan læse ad gangen, før han bliver træt. Hun spørger også ind til, om Silas oplever spændinger, hovedpine eller koncentrationsbesvær.

Scene 3. IKT-afprøvning

Optagelse: Silas sidder ved en bærbar computer og taler med IKT-konsulenten. Han får vist skærme, tastaturer, synskompenserende programmer. Til slut ser man Silas tage sin egen computer op af sin rygsæk.

Speak: Efter den indledende fælles samtale afprøver IKT-konsulenten forskelligt IT-udstyr af sammen med Silas. Det kan være særlige skærme, tastaturer og pc med synskompenserende programmer. Hvis man har sin egen PC eller Mac, så kan vi tage udgangspunkt i den til afprøvningen.

Scene 4. Lys-afprøvning

Optagelse: Silas sidder sammen med ergoterapeuten. De sidder ved et bord med en bog, hvor de afprøver lys, lupper, kontrast og et ergonomisk stativ.

Speak: Efter en pause, hvor Silas spiser frokost i IBOS’ kantine, fortsætter afprøvningen. Nu skal Silas – sammen med ergoterapeuten – prøve om lys, ændring af kontraster og forstørrelse kan forbedre læsning på papir. Der ses også på ergonomi.

Scene 5. afsluttende samtale

Optagelse: IKT-konsulent, ergoterapeut, studievejleder og Silas sidder igen rundt om et bord og taler.

Speak: Til sidst mødes studievejleder, IKT-konsulent, ergoterapeut og Silas for at gennemgå, hvad der er blevet afprøvet og hvad der anbefales. Her kan tage stilling til hvilke hjælpemidler han ønsker.

Scene 6. Afslutning

Billede: Skilte med nøgleord og kontaktoplysninger.

Speak: Nu er Silas færdig med sin SPS-afklaring, der ca. har varet fra kl. 10-14. Undervejs i en SPS-afklaring er der altid tid til pauser. IBOS har et pauserum, hvor man kan hvile ud og være sig selv, hvis der er behov for det. Hvis man har brug for at overnatte på IBOS, så er det også muligt. Og Næste skridt er, at de tre medarbejdere laver en SPS-rapport, som sendes til skolen og den studerende. Så kan skolen ansøge om de hjælpemidler, som er blevet anbefalet i rapporten. Herefter udleverer skolen hjælpemidlerne til Silas, som han kan beholde gennem hele sin studietid. Vil du vide mere? Du kan altid kontakte IBOS’ studievejledning. Eller du kan også gå direkte til din SPS-vejleder på dit studiested, og bede hende søge en ’Afklaring, syn, omfattende’ til dig. Du skal medbringe dine øjenlægelige oplysninger til skolen, når du søger om SPS. Du kan kontakte IBOS på 39 45 25 45.

Rehabilitering

I første film møder du Karoline Nielsen. Hun mistede synet i sommeren 2020. Filmen giver indblik i et tidligt samarbejde mellem IBOS, Synscentralen og Kommunen med en fælles plan og mål – og hvilken forskel det har gjort for Karoline Nielsen.

I den anden film møder du Malene Veggerby, der fortæller om sit rehabiliteringsforløb på IBOS.

Fold ud og få synstolkning af rehabiliteringsfilmene

Begge unge kvinder taler undervejs direkte til kameraet og der er optagelser af dem, hvor de viser det, de har lært.

I filmen med Karoline er der også infografik (ikoner) undervejs, der understøtter det der bliver fortalt.

Der er undertekster i filmene.

Få viden om parallelindsatser

I filmene fortælles der om IBOS’ arbejde med parallelindsatser og du møder to cases, Magd og Yousef, der fortæller om deres forløb på IBOS, efter de kom til Danmark.

Fold ud og få synstolkning af filmene om parallelindsatser

Alle medvirkende i filmene taler direkte til kameraet. Alt, de siger, kan læses i undertekster.

Fandt du, hvad du søgte? Husk vi også har masser af podcasts til dig.