Arbejdsliv

illustration af citationstegn i taleboble

Få gode råd og inspiration til at få og fastholde et job som blind eller svagsynet. 

9 gode råd til fast arbejde

  • Vær fagligt dygtig og opdateret
  • Erkend din synssituation
  • Lær at bruge hjælpemidler
  • Få styr på transport til og fra job
  • Samarbejd med det offentlige
  • Forstå uskrevne/sociale regler
  • Forstå arbejdsgiverens logik
  • Forklar dit syn kort og enkelt
  • Lær at kommunikere på seendes præmisser

Fortæl om synsnedsættelsen

Tal med arbejdsgiveren: Giv udtryk for, at du gerne svarer åbent på spørgsmål om, hvordan du håndterer synet i hverdagen og i job. Fortæl kort om dine erfaringer, fx hvis du har taget din uddannelse med synshandicap. Og forklar, at det offentlige dækker udgifterne til eventuelle hjælpemidler og assistance og vis, at du har styr på bevilling og installation af hjælpemidler.

Skriv om synsnedsættelsen i ansøgninger: Du kan forklare om dit synshandicap til sidst i ansøgningen. Eller du kan vedlægge et bilag på en halv til en side. Forklar især, hvordan du mener, du kan fungere i jobbet, fx om du bruger hjælpemidler eller personlig assistance. Det kan også fremgå i dit CV.

Telefonsamtale: Ved at ringe kan du møde arbejdsgiveren første gang i telefonen, hvor synet ikke betyder noget. Du behøver nemlig ikke nævne din synsnedsættelse som det første. Du kan både ringe mht. uopfordrede ansøgninger og svar på jobannoncer og bruge lejligheden til at få fortalt lidt om dine kvalifikationer. Du kan også ringe og følge op på en ansøgning, du har sendt. I begge tilfælde kan du til sidst nævne synet, når du siger et par ord om dig selv som person. Er du kaldt til samtale, kan du ringe og bekræfte en aftale. Spørg til sidst, hvordan du kommer ud til samtalen, og nævn dit syn og evt. at du medbringer en ledsager.

Jobsamtalen: Du kan vente med at fortælle om synet, hvis du er svagsynet og dit handicap ikke er tydeligt for andre. Du kan så nævne det, når du skal sige et par ord om dig selv. Prøv at dreje samtalen hen på dine faglige kompetencer og erfaringer ved at besvare praktiske spørgsmål med eksempler fra dine fagligt relevante erfaringer og tale videre om dem. Fortæl også, at du sikkert virker mere usikker til samtalen, end du vil gøre i hverdagen, fordi det er første gang, du er på stedet.

Gode råd til jobstart

Forbered dig: Du kan forberede jobstarten med en arbejdspladsvurdering fra Instituttets Erhvervsservice, der kan afklare, hvilke hjælpemidler du har behov for. Med et forbesøg med en mobility-instruktør kan du orientere dig på arbejdspladsen og I kan afklare, om kontoret evt. skal tilpasses. Synskonsulenterne kan hjælpe med forbesøget. Du kan evt. aftale med arbejdsgiveren, at han beder en sekretær hjælpe dig med at finde hjælpemidler og koordinere installationen. Du kan også aftale at din ansættelse starter et par måneder efter samtalen. Det giver dig mere tid til at sørge for, at hjælpemidler er bevilget og installeret fra første dag på jobbet.

Bevilling og installation af hjælpemidler: Vær forberedt på, at bevillingen af hjælpemidler kan tage tid. Prøv at aftale med din sagsbehandler, at bevillingen til hjælpemidler er forberedt, så den hurtigt kan færdiggøres, når du er blevet ansat. Vær også forberedt på, at installationen af hjælpemidler kan tage tid. Tag selv initiativ og koordiner samarbejdet om installation eller opdatering af hjælpemidler mellem virksomhedens it-supportere og supportere hos leverandøren af hjælpemidler.

Planlæg dine opgaver: Generelt kan god forberedelse og planer for din dag eller din uge være et godt redskab til at takle praktiske udfordringer i hverdagen. Prioritér især dine opgaver, hvis det tager tid at få hjælpemidlerne på plads. Udskyd dem, du ikke kan løse uden hjælpemidler eller brug evt. din personlige assistance.

Opdatering af IT: Forklar it-ledelsen eller it-support, hvordan de kan tage højde for dine programmer, når de skal opdatere og udvikle virksomhedens it-systemer. Det kan være meget vigtigt på langt sigt og dine muligheder for at arbejde, at de er opmærksomme på dine behov.

Mød dine kollegaer

Det er ikke sikkert dine kollegaer ved særligt meget om synsnedsættelse og blindhed. Du kan selv være med til at skabe en åbenhed, hvor de tør stille spørgsmål og hvor du kan fortælle, hvad du har svært ved. Her er nogle gode råd.

Bryd isen: Bed om taletid på et afdelingsmøde eller gruppemøder og præsentér dig selv på møder med folk, du ikke kender. Du kan også få redaktøren på virksomhedens intranet til at lave en lille artikel om dig. Sådan kan du gøre det lettere for seende at møde dig.

Fortæl om begrænsninger og løsninger: Fortæl, hvad du kan have svært ved og især, hvordan du løser praktiske begrænsninger på jobbet. Invitér dem til at prøve hjælpemidlerne.

Fortæl, hvis du ikke genkender folk eller ikke holder øjenkontakt med folk, så der ikke opstår misforståelser. De kan tro, at du er uhøflig, fordi dit kropssprog kan være anderledes end seendes.

Hjælpemidler kan bryde isen: Lad folk hilse på førerhunden, fortæl lidt om blindestokken eller lade en kollega prøve talesyntesen. Bagefter kan du prøve at dreje samtalen over til mere almene emner og spørge til noget, der interesserer kollegaen.

Vær opmærksom på vaner på arbejdspladsen: Som blind eller svagsynet kan du ufrivilligt forstyrre nogle gamle vaner, f.eks. med folks faste pladser til frokost. Gå til frokost et par minutter senere end kollegerne de første par dage, og sæt dig sammen med dem på en ledig plads.

Deltag i samtalerne: Deltag i den almindelige snak på arbejdspladsen om nyheder, hobbyer osv. i det omfang, du selv har lyst. Vis dem, at du også er en almindelig person med almindelige interesser.

Se alle IBOS’ beskæftigelsestilbud til dig med synsnedsættelse.

Læs mere om IBOS’ beskæftigelsestilbud
Tegning af et profilbillede - en ung mand.

Tal med en frivillig mentor!

Hvis du er blind eller svagsynet, kan du få en frivillig mentor, der deler sine erfaringer med og viden om uddannelses- og jobmuligheder. De frivillige mentorer er integrerede på arbejdsmarkedet.

Læs mere om den frivillige mentorordning