Kategorier
Arbejdsmarked Dokumentation Nyhed Projekter

Flere mennesker med synshandicap kommer i job

IBOS har succes med kursusforløbet Pre-Employment Program (P.E.P.), der ruster jobsøgende med synshandicap til at søge og få job. Et år efter forløbet er over halvdelen af deltagerne i job.

Forløbet, Pre-Employment Program, har til formål at klæde mennesker med synshandicap på til på egen hånd at søge og få job. Det er netop den situation, som 39 deltagere har været i siden foråret 2018, da IBOS for første gang slog dørene op til jobsøgningsforløbet P.E.P. Og det har været en succes.

Et amerikansk jobsøgningsforløb i en dansk virkelighed

Pre-Employment Program er udviklet af amerikanske Karen Wolffe, der er en internationalt anerkendt karriererådgiver for mennesker med synshandicap. Forløbet strækker sig over 15 endagsmoduler, der indeholder emner som analyse af egne kompetencer, værdier og arbejdsrelaterede personlighed, udforskning af jobmuligheder og netværk og spørgsmålet om, hvordan man som jobsøgende kan formidle sit synshandicap for en arbejdsgiver.

– IBOS har oversat og tilpasset forløbet til danske forhold. Det har været en positiv erfaring at arbejde efter et struktureret, gennemtænkt og prøvet program. Og det har været muligt at overføre det til en dansk kontekst og skabe tilsvarende gode resultater, fortæller IBOS’ arbejdsmarkedskonsulent, Lise Plagborg, der også er underviser på jobsøgningsforløbet.

Forløbet giver mennesker med synshandicap de jobsøgningsredskaber, de har brug for

– Vores erfaringer og resultater viser, at Pre-Employment Program indeholder det, som personer med synshandicap har brug for at lære, for selv at kunne erhverve sig et job eller få jobcenteret til at støtte én i fleksjob, fortæller Lise Plagborg, og fortsætter:

– Efter et år er over halvdelen af deltagerne i job og et gennemsnit fra de fem hold viser, at lidt over tre ud fire af deltagerne synes, at kurset er fremragende. Altså lige hvad de har brug for, for at søge og komme i arbejde. Både personer der søger fleksjob og ordinær beskæftigelse får job Jobsøgningsforløbet er en succes, både for jobsøgende, der skal i fleksjob og jobsøgende, der søger ordinær beskæftigelse.

– Deltagerne er enten kommet i job eller kommet i gang med en målrettet afklaring af arbejdsevne ift. job på særlige vilkår. Noget tyder på at samarbejdet fungerer mellem jobcenter og borger, når der er støtte fra Dansk Blindesamfund og IBOS eller kommunikationscenteret. Og vores opfølgning viser, at deltagere, som er godkendt til fleksjob, når de starter på Pre-Employment Program, kommer mindst lige så hurtigt i job, som deltagere i ordinær beskæftigelse, siger Lise Plagborg.

Jobsøgningsforløbets resultater viser en kontrast, som Lise Plagborg fremhæver:

– Vores resultater viser altså, at den gruppeorienterede rehabilitering og investering i form af tid, økonomi og indsats er effektfuldt for at bringe store dele af målgruppen i job. Men det står i kontrast til en virkelighed, hvor der er mål om at spare tid, kortsigtet økonomi og indsatser skæres fra.

Et jobsøgningsforløb med fremtid

På baggrund af projektets gode resultater genanvendes og videreudvikles programmet i Sammenslutningen af Unge med Handicap – SUMH’s projekt Ban Vejen for job (2020-2024) i samarbejde med IBOS. Her er målgruppen unge med en bred vifte af funktionsnedsættelser. Derudover arbejder vi for, at kunne forankre P.E.P. online – gerne i samarbejde med lokale kommunikationscentre og Dansk Blindesamfund.

Fakta

  • Projektet er afsluttet. Målet var, at minimum 40 borgere gennemførte. Det blev 39 borgere, der gennemførte. Målet var også, at min. 12 (30%) af disse borgere kom i beskæftigelse et år efter deltagelse. Resultatet blev, at 65 % kom i job i projektperioden og 56 % var i job et år efter deltagelse i P.E.P.
  • I Danmark, viser tal fra VIVE, er der kun 36,8 % af mennesker med handicap, der er i beskæftigelse – Se hele artiklen på dette link
  • En arbejdsgiveranalyse fra Incita viser, at blinde topper listen af grupper, som arbejdsgivere afviser. Alene det faktum at en person er blind, betyder, at 67 % af arbejdsgiverne afviser at tage personen til samtale. Læse mere om Incitas analyse på dette link
  • Man kan skrive sig på venteliste til jobsøgningsforløbet. Skriv til Lise Plagborg på AB9R@kk.dk.
  • Projektet er finansieret med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR.