Kategorier
Nyhed

Snart kommer nye tal fra Danmarks Statistik og IBOS om personer med synsnedsættelse

Søger du opdateret statistisk viden om personer med blindhed og nedsat syn? Så hold dig orienteret på vores medier. I samarbejde med Danmarks Statistik har IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede indsamlet nye tal på synsområdet.

Undersøgelsen giver for første gang et samlet overblik over gruppen af mennesker med synsnedsættelse, herunder både personer med svagsyn og personer med total blindhed.  

Unik undersøgelse af data giver nye statistiske indsigter  

Af historiske og principielle årsager er der ikke tradition for at registrere særlige grupper af mennesker, fx personer med synshandicap. Det gør det vanskeligt at målrette tilbud og indsatser til målgruppen og dermed at sige noget om synsområdet. Både i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og alder.  

Nu, på baggrund af et solidt afsæt i medlemsregistre fra Dansk Blindesamfund og Nota, er IBOS i gang med at undersøge, hvordan det står til for mennesker med synsnedsættelse i forhold til blandt andet uddannelse, arbejde, geografi, køn, alder og andre sociale forhold. Disse tal for personer med synsnedsættelse kan sammenlignes direkte med statistikker for hele den danske befolkning.  

Over 15.000 personer med nedsat syn er med i undersøgelsen 

Undersøgelsen bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik på over 15.000 personer med synsnedsættelse, der er medlemmer hos Dansk Blindesamfund eller Nota. Undersøgelsen vil dermed sikre velunderbygget viden om IBOS’ målgrupper, som kommer hele synsområdet til gode.  

Følg med her på hjemmesiden, hvor IBOS i den kommende tid udgiver en række notater, der belyser forskellige aspekter af livet for personer med synsnedsættelse i dagens Danmark. 

Kontaktinformation 

Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker at få mere information, er du mere end velkommen til at kontakte vores dokumentationsmedarbejder Isak Kornerup Houe på isak.kornerup.houe@kk.dk eller ringe til 51 80 52 40.  

Tilbage til nyhedsoversigt