Kategorier
Kursus fagfolk Nyhed Podcast Projekter

Ny podcast: Teater som pædagogisk redskab til at arbejde med unges udvikling

Hvert år er der et teaterprojekt på IBOS. Her anvendes drama og teater til at arbejde med skuespillernes udvikling. IBOS har produceret en podcast, hvor vi deler viden om æstetiske udtryksformer, herunder teater, som pædagogisk redskab til at arbejde med bl.a. identitet, følelser og relationer.

IBOS arbejder med forskellige æstetiske og kreative udtryksformer, f.eks. teater, musik, sang og kor. Vi har produceret en podcast om æstetiske udtryksformer som pædagogisk redskab til at arbejde unges udvikling med udgangspunkt i det årlige teaterprojekt. Find et link til den nederst på siden.

“Drama og teater er jo et arbejde med fokus på læring gennem fællesskabet, så enkelt kan man vel godt sige det. Man arbejder i fællesskab hen mod en fælles produktion. Vi vil gerne opnå, at de unge oplever, at de har en værdi ved, at de får og tager ansvar i fællesskabet. Og at de i sådan et kreativt arbejdende fællesskab er afhængige af hinanden og har værdi for hinanden. Man kan ikke undvære hinanden. Alle de her kreative fag, som hører under den her teaterhat, de giver mulighed for at udvikle sociale, personlige og faglige kompetencer. Og med teater er det bare sådan, at uanset hvordan de forskellige unge fungerer kognitivt, og hvordan deres dagsform er, eller hvad deres interesser er, så kan drama differentieres: Alle kan være med, og alle kan føle sig set og hørt,” fortæller IBOS’ lærer Inger Rydal, der er en del af det årlige teaterprojekt.

Det er netop Inger Rydal, du kan møde i podcasten. Og derudover har vi inviteret adjunkt Jo Juncker Haarsløf fra Københavns Professionshøjskole til at dele sin viden om æstetiske udtryksformer.

I podcasten giver Jo Juncker fem gode grunde til at arbejde med drama og teater.

“Det er ideelt at bruge drama og teater som et pædagogisk redskab til at udvikle og understøtte unges eller deltageres arbejde med identitet, følelser og relationer. Og ja, hvorfor er det så det?

For det første kan alle være med. Drama og teater er i sin form inkluderende. Det er rummeligt og det er mangfoldigt. Her bliver de unge eller deltagerne set som unikke mennesker, der som andre har følelser, evner, ønsker og livsværdier.

For det andet fordi at arbejdet med drama og teater afstedkommer livskvalitet, gennem en naturlig bearbejdning og fortolkning af følelser og et forum for socialt samvær og relationsdannelse.

For det tredje udfordres de unge i denne drama- og teatersetting. De rystes eller deres selvfortælling rystes. For hvem er de? Og hvad kan de? Og hvordan tænker jeg om mig selv og det liv jeg står i? Før, under og efter processen. Når man ikke kan se, kan man jo ikke spille skuespil. Det ved vi jo alle. Det er ikke foreneligt. Eller er det? Her ses på muligheder frem for begrænsninger. Kan jeg det her? Altså det umulige. Hvad skulle så egentlig stå i vejen for at prøve andre områder, som også normativt italesættes som umuligt? Der sker en selvovervindelse. 

Det fjerde punkt er, at der i denne teater- og dramasetting pustes liv i selvtilliden og selvværdet forankres mere solidt. I processen sker der en social og følelsesmæssig bekræftelse. Ved at blive set og hørt, opleves en anerkendelse af den nye selvfortælling og identitet, som man arbejder med. Jeg har værdi. Jeg er unik. Jeg kan overvinde det umulige. Jamen, så kan jeg da, hvad jeg vil. 

Det femte og sidste punkt, er, at drama og teater giver de unge et æstetisk sprog for bearbejdning og udtryk af komplekse følelser, som det verbale sprog ikke formår at mestre og kommunikere fyldestgørende nok. På den måde kan æstetisk virksomhed alene – eller sammen med andre – blive et personligt redskab for de unge til mestring og udvikling. Både i perioder af livet, hvor alt bare kører på skinner, men også særligt i de perioder, hvor man møder en personlig krise. Her, der hjælper den æstetiske virksomhed med at bearbejde de svære følelser og få skabt et nyt følelsesmæssigt styrket grundlag at leve videre på.”

Vil du høre mere om æstetiske udtryksformer? Og teater som pædogisk redskab til at arbejde med unges udvikling? Og hvordan vi konkret arbejder med redskabet som en del af det årlige teaterprojekt på IBOS? Og ikke mindst, få konkret viden om målgruppen i forhold til at arbejde med teater og drama? Så lyt med. God fornøjelse.

Podcast. Teater som pædagogisk redskab til at arbejde med unges udvikling

Vil du læse mere om teater på IBOS? Læs også artiklen hvor en af skuespillerne, 22-årige Nicoline, fortæller, hvad hun fik ud af at være en del af årets teaterprojekt: Teater, der får de unge til at drømme