Kategorier
Kursus til dig med nedsat syn Nyhed Punktskrift Uddannelse

Stort fremmøde ved lancering af punktbøger

I sidste uge blev det første undervisningsmateriale med den nye danske punktskrift fra 2022 (DDP) uddelt, fejret og præsenteret for kolleger, synsprofessionelle, interesserede og brugere. På IBOS var der samlet 50 mennesker for at skåle og høre om materialet. Glæden fra forfatterne var tydelig.

Der er sket meget i udviklingen af skriftsproget siden den seneste revision i 1993. Den digitale udvikling, internettets udbredelse, emojis, sms og chatsprog fylder mere og mere. Vi kommunikerer i stigende grad gennem e-mails, chatbeskeder, sociale medier, blogs og fora. Denne form for kommunikation har medført ændringer i skrivestilen og brugen af forkortelser.

Punktskrift skal være så hurtigt og effektivt som muligt

Præsentationen blev indledt af Anne Sofie Marisa, IKT-konsulent på IBOS og medlem af Det Danske Punktskriftnævn. Revideringen af punktskriften i Danmark og dens inkludering i de nye bøger omfatter blandt andet 74 nye forkortelser og 8 nye ordforkortelser. Valget af hvilke ord der forkortes, er blandt andet baseret på statistik over hvilke ord, der er mest brugt i det danske skriftsprog. Men sproget ændrer sig, og for eksempel er forkortelsen “ii”, der tidligere stod for “imidlertid”, men som ikke længere bruges så ofte, nu i stedet forkortelsen for “ingenting.”

Formålet med alle opdateringer er at øge læsehastigheden og gøre punktskriften hurtigere, mere opdateret og mere tilgængelig.

Begynderbog 1-5

Begynderbog 1: Præsentation af alfabet, alfabetforkortelser, tal og få tegn.

Begynderbog 2: Et-tegnsforkortelser.

Begynderbog 3: Gamle ordforkortelser præsenteret i tretten gamle fabler.

Begynderbog 4, 1. og 2. del: De nye ordforkortelser præsenteret igennem seks af H.C. Andersens eventyr.

Begynderbog 5: Tegn – sætningstegn, hjælpetegn, andre tegn og regnetegn.

Sådan bruger man begynderbøgerne?

Tine Hansen, IKT-konsulent og punktskriftsekspert, præsenterede opbygningen af de nye bøger til alle voksne, der skal lære punktskrift. Tanken bag begynderbøgerne er, at man ikke støder på et tegn eller en forkortelse i en tekst, før man er blevet introduceret til det. Man kan derfor ikke starte på begynderbog 2 uden først at være igennem begynderbog 1. Hvis du allerede er punktbruger, der vil bruge materialet til at indlære de nye tegn og forkortelser, kan du sagtens begynde med bog 4 og 5.

De første 3 begynderbøger

I de tre første bøger er forældede oplysninger blevet opdateret. Der er for eksempel blevet indført et nyt tegn for stort bogstav, og ord er blevet ændret til mere tidssvarende udtryk.

2 nye bøger samler nye tegn og forkortelser

Serien udvides med to bøger. Bog 4 præsenterer de 74 nye ordforkortelser gennem korte H.C. Andersen historier. Udover seks H.C Andersen eventyr, indeholder den en sidste tekst, kaldet ”Ikke et eventyr”, som rummer de ord, der ikke kan findes i H.C Andersens eventyr, ord som organisation og punktskrift.

Bog 5 indeholder alle tegn, herunder sætningstegn, hjælpetegn, andre tegn og regnetegn. I bogen præsenteres man for et tegn, hvorefter tegnet bruges i en sætning eller to.

Alle bøger slutter med en alfabetisk liste og kan derfor bruges som opslagsværker af både nye og erfarne punktbrugere samt synsprofessionelle.

Materialet kan rekvireres både som trykte punktskrift-udgaver og som elektroniske Word-udgaver i sort tekst. Kontakt Tine Hansen på AC0Q@kk.dk  for at få materialet.