Kategorier
Nyhed Pårørende Projekter

Bidrag til værdifuld viden: IBOS søger pårørende til voksne med synshandicap til undersøgelse

Hvordan opleves det at være nærmeste pårørende til en person med synshandicap i forhold til hverdagens opgaver, aktiviteter og socialt samvær? Og hvordan har man det som pårørende? Det undersøger Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

IBOS er i gang med en større undersøgelse omkring livet som pårørende til voksne (18-66 år) med synshandicap. Vi mangler indsigter og viden om, hvordan pårørende oplever og håndterer hverdagens opgaver, aktiviteter, socialt samvær samt partnerens uddannelses- og arbejdssituation.

Derfor søger vi nærmeste pårørende, fx kæreste, ægtefælle, voksne børn, m.v. der har lyst til at bidrage til IBOS’ pårørendeundersøgelse, der forløber fra februar 2024.

Hvordan kan du deltage?

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende måder:

  1. Et Fokusgruppeinterview på IBOS: Vær med til at identificere de centrale temaer for undersøgelsen. (Skriv eller ring, så finder vi den dato hvor flest kan i februar).
  2. Individuelt interview: Dybdegående samtale omkring de identificerede temaer og dine egne vigtigste perspektiver (Skriv eller ring, tid og sted aftales individuelt).
  3. Resultatdeling og initiativer: Bidrag til drøftelser og mulige initiativer til gavn for pårørende i samarbejde med relevante partnere.

Deltagere i undersøgelsen anonymiseres.

Spørgsmål og tilmelding

Hvis du har lyst til at være med, give input eller høre mere, er du velkommen til at skrive eller ringe til Dorthe Marie Degn, udviklings- og projektkonsulent (og pårørende), på telefonnummer 29 34 17 19 eller via e-mail AB8E@kk.dk.

Tilbage til nyhedsoversigt