Kategorier
Nyhed Projekter

Danmark og Ukraine deler viden om at få mennesker med synsnedsættelse i job

Forestil dig, der er krig. Hvad vil du gøre, hvis du har eller får et handicap? Hvad med uddannelse og arbejde? Kan du stadig udføre de samme opgaver? Sådan er virkeligheden for mange ukrainere. Et samarbejde mellem Københavns Kommune og bystyret Kyiv har fokus på at få flere ukrainere med synsnedsættelse i arbejde. Her skal dansk viden omsættes til en ukrainsk virkelighed.

Krig har mange konsekvenser, også på lang sigt. Som handicappet bliver man ekstra udfordret af en ny virkelighed, fx i forhold til sit arbejdsliv og selvforsørgelse. Udenrigsministeriets Ukraine fond har bevilget penge til et projekt, hvor målet er, at flere personer med synshandicap i Kyiv kan komme i arbejde og forsørge sig selv i fremtiden.

Dansk virkelighed skal tilpasses en ukrainsk virkelighed

Projektet udspringer af ’Twinning City-programme’, hvor danske byer har indgået venskabsaftaler med ukrainske byer. Københavns Kommune er venskabsby med Kyiv.

”Projektet er et samarbejde mellem IBOS og Kyiv Center for the Blind. Kyiv har 2.500 indbyggere, der har et synshandicap og kun ca. 6 % af dem er i beskæftigelse. I Danmark er det tilsvarende tal 38 %. Vi håber, at vi kan overføre IBOS’ erfaringer med at ruste mennesker med synshandicap til at gennemføre uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet,” forklarer Dorthe Marie Degn, der er udviklings- og projektkonsulent på IBOS.

”Det kan være mange forskelligartede rehabiliterende indsatser og rådgivning med synsprofessionelle, fx studievejledning og arbejdsmarkedskonsulenter. Men også oplysning i forhold til at påvirke samfundet og arbejdsgivernes holdninger. Den dokumenterede viden og erfaringer, som vi har, skal tilpasses til deres virkelighed. Det gør vi i samarbejde med ansatte fra Kyiv Center for the Blind. Og så er målet, at Kyiv Center for the Blind skal rustes til selv at implementere det tilpassede materiale efterfølgende”, siger Dorthe Marie Degn

IBOS får besøg af Kyiv Center for the Blind til foråret

Selvom krigen stadig er i gang i Ukraine, så starter arbejdet med at opruste Kyiv Center for the Blinds kvalifikationer allerede nu.

”Vidensdelingen vil foregå ved gensidige studiebesøg mellem ansatte fra IBOS og Kyiv Center for the Blind. IBOS forventer at få det første besøg allerede her i foråret. Senere vil 3-5 ansatte fra IBOS – afhængigt af sikkerhedssituationen – besøge Kyiv Center for the Blind. Men i første omgang kan vi glæde os til at sætte gang i vidensdelingen, når vi får besøg af omkring 7 ansatte fra Kyiv Center for the Blind. Derudover er planen, at IBOS får yderligere tre besøg i løbet af 2024-25,” fortæller Dorthe Marie Degn.

Om projektet

  • Udenrigsministeriet er sammen med KL programejer af ”Twinning City-programme” og Komponent formidler kontakten og samarbejdet med kommunerne i Danmark og de ukrainske byer. 
  • I slutningen af 2023 var IBOS’ centerchef, Marie Fasmer og Dorthe Marie Degn – sammen med en større dansk delegation – til et to-dages seminar i Ukraine. Den danske delegation repræsenterede 4 danske kommuner og Kommunernes fælles udviklingscenter, Komponent. IBOS deltog som en del af medarbejdergruppen fra Københavns Kommune. Delegationen mødtes med repræsentanter fra Lviv, Kyiv og Mykolaiv om forskellige indsatser.
  • Camilla Bugge, leder af forløb i Rådgivningen, og Dorthe Marie Degn, udviklings- og projektkonsulent, er projektledere på IBOS.