Bestyrelsen

illustration af citationstegn i taleboble

Bestyrelsen ved Instituttet for Blinde og Svagsynede består af 11 medlemmer, som vælges for en fireårig periode svarende til valgperioden for kommunale råd.


Bestyrelsen ved Instituttet for Blinde og Svagsynede blev konstitueret den 5. marts 1997.

Bestyrelsen virker inden for alle dele af IBOS’ virksomhed med respekt for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivning og administrative regler, herunder mål og rammer fastlagt af Københavns Kommune.

Bestyrelsen udpeges/vælges for en fireårig periode svarende til valgperioden for kommunale råd. IBOS’ stabsmedarbejder fungerer som sekretær for bestyrelsen. Har du eventuelle spørgsmål så kontakt Nina Borgen.

 Bestyrelsesmedlemmer

 • Ask Løvbjerg Abildgaard, Landsformand DBS
 • Kristine Henriksen, udpeget af KKR
 • Nick Elhøj, Formand for Blinde- og svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse
 • Louise Bøttcher, DPU/ Aarhus Universitet
 • Nils Bo Hermansen, Forældreforeningen (LFBS)
 • Klaus Poulsen, udpeget af KL
 • Erik Vinding, Borgerrepræsentationen København
 • Pia Boisen, Region Hovedstaden
 • Jes Diemer, lærer på IBOS
 • Claus Bjørn Billehøj, Partner hos Mobilize-Strategy Consulting
 • Mikkel Enok Pedersen, formand for DBSU.

Bestyrelsens vedtægter

Sammensætning

Bestyrelsens medlemmer bliver udpeget på følgende måde: 

 • 3 medlemmer udpeges af Dansk Blindesamfund.
 • 1 medlem udpeges af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede.
 • 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem udpeges af Københavns Kommunes borgerrepræsentation.
 • 1 medlem udpeges blandt primærkommunerne efter samråd med Kommunernes Landsforening.
 • 1 medlem udpeges af Region Hovedstaden.
 • 1 medlem vælges af og blandt de studerende på Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det private erhvervsliv.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det specialpædagogiske undervisnings- og fagmiljø.

Referater af de seneste bestyrelsesmøder