Podcast

illustration af citationstegn i taleboble

Lyt til vores podcasts om livet med synshandicap. Husk, du kan følge podcast-kanalen Blind lyd i din foretrukne podcast-app.

Få viden om syn og pædagogik

I den første podcast får du indblik i viden og erfaringer med rehabilitering af mennesker med synshandicap. IBOS’ ergoterapeut og ADL- og mobilityinstruktør, Susanne Paulsen Durup, gennemgår ni punkter, hun har samlet fra sine 38 års erfaring på synsområdet. I den anden podcast fortæller Lea Johanne Sarfelt om betydningen af at mennesker med synshandicap møder andre med synsnedsættelse.

Tekstversion

Ønsker du at læse tekstudgaver (transskriberinger) af podcastene? Så har vi samlet dem til dig her:
Synspædagogik: Viden og erfaringer fra et langt arbejdsliv
Betydningen af at møde andre med en synsnedsættelse

Teater som pædagogisk redskab til at arbejde med unges udvikling

Konferencer om syn

Syn & Hjerne 2023

Hvert andet år afholdes konferencen Syn & Hjerne, som har fokus på følger og vanskeligheder ved hjerneskader og hjernepåvirkninger kombineret med en synsnedsættelse. Vi har samlet udpluk i en podcast-serie. I den første podcast møder I speciallæge Jane Agergaard, der leder forskningsprojektet “Følger efter COVID19” og forsker Jan Johanson fra Karolinska Instituttet, der fortæller, hvordan COVID kan påvirke øjnene og synet. I podcast 2 møder I neurooptometrist Tony Pansell, der er forsker på Karolinska Instituttet, som fortæller om svimmelhed efter hjerneskade. I podcast 3 møder I neuropsykolog Anders Degn Pedersen, der fortæller om udtrættethed. God fornøjelse.

Projekt BlindTech: Afsluttende konference 2023

Projekt BlindTech har undersøgt, hvordan mennesker med blindhed bruger AI-teknologi i deres hverdag. Projektet har forløbet over 3 år i samarbejde mellem Københavns Universitet og IBOS. Hovedresultaterne blev præsenteret på en konference. Her er en podcast-version. God fornøjelse.

De synsfaglige netværksdage

Hvert år mødes synsprofessionelle fra hele landet til de synsfaglige netværksdage, der er arrangeret af DTHS og IBOS. Her deler de viden og erfaringer ved forelæsninger, workshops og netværk. I år var ca. 100 professionelle samlet. Vi har samlet et udpluk fra de to dage.

2022

Du kan høre om Hvidbogen, punktforkortelser, døgnrytmeforstyrrelser, taktile illustrationer og synsudredning af mennesker med hjernerystelse, hvor du møder både synsprofessionelle og en kvinde, der har kæmpet med synsudfordringer, efter hun en morgen blev dårlig, besvimede på badeværelset og slog hovedet.

2023

Dag 1. Mød Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, som fortæller om de benspænd, der er, når mennesker med handicap skal i beskæftigelse. Og om fordomme. Han fremhæver særligt tre tal fra en ny undersøgelse. Til sidst kigger han i krystalkuglen for at spå om beskæftigelsesmulighederne i fremtiden. Du skal også møde Gitte Nielsen, der fortæller om orientering og mobility. Blandt andet forskellige mobilitystokke og spidser.

Dag 2. Tag med til sporet IT og ai-teknologi. Her møder du Hans Jørgen Wiberg, der fortæller om appen Be My Eyes, som nu bruger kunstig intelligens. Du møder også Edis Adilovic, der fortæller, hvad man kan bruge ChatGPT til, når man har et synshandicap og han demonstrerer, hvordan han bruger teknologien i sit arbejde. Til sidst møder du seniorforsker Anna Amilon, der fortæller om ældre med synstab.

Nordisk kongres i synspædagogik 2022

Kender du iPad’ens hemmelige funktioner? Og kan man sætte sig bag rattet i en bil, når man har en alvorlig synsnedsættelse? Hvad betyder et synshandicap for unges sociale kompetencer? Hvordan kan man lære hjernen at se, når øjnene ikke kan? Og hvordan kan universelt design bidrage til at ingen udelades fra fællesskabet? Det var nogle af emnerne på Nordisk kongres i synspædagogik (NKS), hvor over 250 synsprofessionelle fra Norden var samlet for at erfaringsudveksle og vidensdele.

Tekstversioner

Ønsker du at læse tekstudgaver (transskriberinger) af podcastene. Så har vi samlet dem til dig i et word-dokumenter her:
Projekt BlindTech 2023: Hovedresultaterne
Nordisk kongres i synspædagogik 2022
De synsfaglige netværksdage 2022
De synsfaglige netværksdage 2023
Konferencen Syn & Hjerne 2023

Tag med IBOS på Assistive Technology ConferenceCSUN 2023
IKT-konsulenterne, Bo Alstrup og Rasmus Paasch, fortæller om det nyeste indenfor hjælpemiddelteknologi.

Lyt til podcast-serien ‘IBOS på CSUN’

Personlige historier:
Lær om livet med synshandicap

Mød forskellige mennesker med synshandicap, der fortæller deres personlige historie. Fx om vejen til uddannelse og job. Læs mere om de enkelte podcasts på Podbean. Når du klikker på et link, bliver du ført direkte videre.

Tekstversion

Ønsker du at læse tekstudgaver af podcastene? Så har vi samlet dem til dig her:

Frederik Gylling: Tænk over, du kan være et forbillede for andre
Madsynet: Blinde græder også, når de skærer løg

Blind Coffee: En god kop kaffe skaber jobs til mennesker med synshandicap
Henrik H. Lund: Fra uduelighed til ukuelighed
Lasse Tønnesen: Jeg lærte noget nyt hver dag
Claudio fortæller om bofællesskabet Slusen
Shirin: Jeg føler mig som noget vigtigt i samfundet
Osman Sari: Fra fire vægge i Tyrkiet til København
Der er nogen, der kan sætte sig ind i, hvordan jeg har det

Podcastkurser til forældre

Hver podcast omhandler et nyt tema i den unges liv. Temaerne er sociale kompetencer, overgangen til voksenlivet, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, SPS og udskoling, arbejdsliv, romantik og flirt, fritidsaktiviteter og fritidsjob, familie og børn, myndighed og selvstændighed og flytte hjemmefra. Du får både viden, gode råd og øvelser. 

Tekstversion

Ønsker du at læse tekstudgaver (transskriberinger) af podcastene? Så har vi samlet dem til dig her:

Podcastserie om vold mod mennesker med handicap

Første episode af podcastserien giver viden om vold. Vi går fx bag om tallene og kigger på, hvor mange mennesker med handicap, der bliver udsat for vold og de forskellige typer af vold bliver gennemgået. Ligesom du møder en case, der har været udsat for vold. I de følgende udsendelser fortæller mennesker med handicap, der har været udsat for vold, og pårørende deres historie. I den sidste episode giver eksperterne redskaber til at tale om volden og komme videre i livet.

Tekstversion

Ønsker du at læse tekstudgaver (transskriberinger) af podcastene? Så har vi samlet dem til dig her:

Podcast 1. Viden om vold
Podcast 2. Fysisk vold: Historien om Fabian
Podcast 3. Psykisk vold: Historien om Christina
Podcast 4. Seksuel vold: Historien om Mathias
Podcast 5. Tal om volden

Lær at træne dit mentale helbred

I denne podcastserie giver Anne Bjørkmann dig viden om og øvelser i compassion og metoderne mindfulness, meditation og visualisering. Det har vist sig at være effektivt i forhold til fx stress, angst, depression og lavt selvværd.  

Tekstversion

Ønsker du at læse tekstudgaver (transskriberinger) af podcastene? Så har vi samlet dem til dig her:

Podcast 1. Mindfulness og compassion
Podcast 2. Øvelse ‘Vær venlig over for dig selv’
Podcast 3. Øvelse ‘Kropsskanning’
Podcast 4. Øvelse ‘Den medfølende figur’

Sociale medier ikoner

FØLG OS!

Få den nyeste viden om kurser, historier, projekter, publikationer, podcasts og film på Facebook, LinkedIn, Podbean og YouTube.

Fandt du, hvad du søgte? Husk vi også har masser af film, du kan se.